Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Stanovisko Rady Iustitia et Pax k současné hospodářské situaci

Rada Iustitia et Pax České biskupské konference (www.iupax.cz) na svém posledním zasedání zaujala stanovisko k současné hospodářsko-politické situaci ve společnosti. Současný vývoj má a bude mít důsledky ve všech společenských oblastech. Členové Rady jsou si vědomi toho, že těžko bude někdy existovat ideální poměr mezi pravidly povzbuzujícími k vytváření nových hodnot a tím, co obecně lidé pokládají za sociálně spravedlivé. Přesto považují za správné zasazovat se jako křesťané za větší sociální spravedlnost. Plné znění stanoviska najdete v příloze článku. (Převzato z TS ČBK.)

Plné znění stanoviska - zde (dokument MS Word)zde.

01. 06. 2009