Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Starou Boleslav navštíví v září již třetí papež

Návštěva Jeho Svatosti Benedikta XVI. při Národní svatováclavské pouti 2009 ve Staré Boleslavi bude událostí, jíž rozsahem nebylo rovno od poloviny 18. století, kdy pouti k Palladiu země České v některých letech dosahovaly padesáti tisíc lidí. Návštěva papeže je i v tisíciletých dějinách tak významného poutního místa, jakým je Stará Boleslav, událostí jedinečnou a svého druhu první.

V dlouhé řadě významných staroboleslavských poutníků najdeme světce – jmenujme zvlášť sv. Jana Nepomuckého – císaře a krále – Karla IV., Ferdinanda III. Leopolda I., Marii Terezii a blahoslaveného Karla I. –  i osobnosti věd a literatury – kronikáře Kosmu či jezuitu Bohuslava Balbína. Mezi nimi zde jsou zapsáni i dva z  představitelů církve, kteří dosedli na římský biskupský stolec – ale Starou Boleslav navštívili ještě před svým pontifikátem.

Roku 1588 přicestoval do Brandýsa nad Labem kardinál Hippolito Aldobrandini, pozdější papež Klement VIII.,  aby tu na zámku navštívil císaře Rudolfa II. „Villa ea est Rudolphi caesaris magnifice aedificata … jest městem císaře Rudolfa skvěle vystaveným,“ napsal tehdy  člen kardinálova doprovodu Ital Martinelli o tomto královském městě, z něhož se kolem starobylé baziliky sv. Václava a knížecího kostela sv. Klimenta vyjíždělo do nádherných císařských lesů za Starou Boleslaví, na jejichž pokraji tehdy ještě nestál vznosný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie.

V pamětní knize poutníků, kteří přijeli do Staré Boleslavi uctít památku svatého Václava při příležitosti slavností milénia roku 1929, se 15. srpna, v den svátku Nanebevzetí Panny Marie, spolu s arcibiskupem Kordačem podepsal Angelo Giuseppe Roncalli, kněz, který svůj nezapomenutelný pontifikát nastoupil roku 1958 jako papež Jan XXIII. (Milan Novák)

25. 06. 2009