Vyhledávání Menu

Stavební činnost v roce 2012

Realizace stavebních akcí v roce 2012 byla možná díky čerpání finančních prostředků na opravy nemovitého a movitého majetku církve z několika zdrojů.

Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, především  slevou  na  střešní  krytiny  činil  1  526 360  Kč.

Důležitou  roli  zde  také  sehrála  vzájemná  solidarita našich farností, která umožnila financování některých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP ve výši 11 969 097 Kč. Značnou část prostředků zajistili dárci ve farnostech.


Celkově se realizovalo 365 stavebních oprav a investic včetně restaurátorských prací, a opravy 30 varhan v celkovém finančním objemu 139 909 tis. Kč.

V prostorech  Arcibiskupského  paláce  proběhly  opravy a investice za 4 626 599 Kč.


Významnější stavební akce v roce 2012:

» restaurování kamene, soch a oprava podlahy spojovacího  mostu,  oprava tympanonu  Arcibiskupského paláce
» vestavba  kanceláří  západního  podkroví  Arcibiskupského paláce
» oprava krovu a krytiny fary u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1 –Novém Městě
» oprava Foerstrovy síně fary u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1 –Novém Městě
» dokončení  opravy  severní  fasády,  okapového chodníku  a  soklu  kostela  sv.  Ducha  v  Praze  1  – Starém Městě
» oprava krovu a střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze 2 – Novém Městě
» restaurování velkých varhan v kostele sv. Ignáce v Praze 2 – Novém Městě
» celková  obnova  přízemí,  obnova  koupelny a kuchyně  v  1.  patře  fary  u  kostela  sv.  Jakuba Staršího v Hostivicích
» obnova fasád, odvlhčení včetně podlah v interiéru fary u kostela sv. Jakuba Staršího v Hostivicích
» dofinancování  stavby  ukončené  v  roce  2007 – uvolnění  pozastávky  Komunitního  centra  Matky Terezy v Praze-Chodově
» oprava  krytiny  kostela  Neposkvrněného  Početí Panny Marie v Praze 10 –Strašnicích
» oprava severní věže kostela sv. Antonína Paduánského v Praze 7 –Holešovicích
» IV. etapa obnovy střechy včetně krovu fary č. p. 1
v Týnci nad Sázavou
» oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Jankově
» oprava  obvodového  a  střešního  pláště  včetně krovu kostela Narození Panny Marie ve Zdicích
» obnova  vnějšího  pláště  kostela  Narození  Panny Marie v Oleškách
» oprava  střechy,  krovu  a  odvodnění  kostela sv. Vavřince v Černovičkách
» obnova  střešního  pláště  kostela  sv.  Gotharda v Českém Brodě
» dokončení přestavby hospodářského stavení-kolny na farní sál v Českém Brodě
» 1. etapa celkové obnovy kostela sv. Václava v Přistoupimi
» obnova věže kostela sv. Václava v Křečhoři
» zahájení obnovy fasád a Svatojánské kaple v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně
» obnova kostela sv. Václava v Konojedech
» oprava  stropu  kostela  sv.  Jana  Nepomuckého v Cerhenicích
» stavební úpravy fary v Sudějově
» obnova nátěru fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Příbrami I.
» restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku
» generální oprava vnějšího pláště, výměna střešní pálené krytiny včetně klempířských prvků a oprava krovu na střechách bočních lodí kostela Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
» projekt záchrany kostela sv. Petra a Pavla ve Sněti
» rekonstrukce  a  oživení  rotundy  sv.  Václava v Libouni

Výsledek  prostavěnosti  celkového  objemu  oprav  a  investic  církevních  objektů  včetně  mobiliáře  a  varhan
ve vikariátech pražské arcidiecéze podle finančních zdrojů v roce 2012:

 

Č. Finanční příspěvek ze zdroje Prostavěnost (v tis. Kč) %
1 Vlastní, včetně darů – ostatní 48 793 34,9
2 Obecní a místní úřady 9 549 6,8
3 Středočeský kraj 7 522 5,4
4 Magistrát Hlavního města Prahy 15 877 11,3
5 Havarijní program MK ČR 3 421 2,4
6 Program regenerace městských a program péče o vesnické zóny MK ČR 4 343 3,1
7 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR 6 173 4,4
8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 8 100 5,8
9 Program rozvoje venkova MZ ČR 19 018 13,6
10 Prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS 3 232 2,3
11 Program restaurování movitých památek MK ČR 581 0,4
12 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 281 0,2
13 MK ČR – odbor církví 1 051 0,8
14 Svépomocný fond AP 11 969 8,6
  CELKEM 139 909 100,0

02. 07. 2015