Vyhledávání Menu

Stavy lidstva a svatosti

Platforma Dominikánská 8 pořádá 11. prosince 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer o drobném dílku manželů Jacquesa Maritaina a Raissy Maritainové, v němž se noří do duchovní až mystické hloubky křesťanské víry.

Kniha, o které se bude tentokrát debatovat, obsahuje tři eseje. „Příběh Abrahámův“ se zabývá otázkou vývoje mravního svědomí lidstva. Jak je možné, že Abrahám se dopouštěl skutků, které bychom dnes označili jako těžký hřích, aniž by pocítil tíhu svědomí nebo byl za takové jednání Bohem potrestán? Vede snad Bůh postupně, krůček po krůčku, lidstvo k plné mravní odpovědnosti? „Kníže tohoto světa“ je krátkým zamyšlením o moci Padlého anděla nad tímto světem a o jejím zlomení vtělením a výkupnou obětí Ježíše Krista. V eseji „O církvi nebeské“ se dočítáme, jak velmi na nás světcům a lidem, kteří tento svět již opustili, záleží. Nezapomínáme na ně a na jejich ochotu pomoci? Uvědomujeme si, že církev putující a církev vítězná tvoří jedno tělo, jednu rodinu?

Jacques Maritain (1882-1973) patří k nejvýraznějším postavám filosofie 20. století. Do francouzského prostředí znovu uvedl tomismus, očištěný od manuálových nánosů a nově promyšlený tváří v tvář otázkám, které klade moderní filosofie, kultura a společnost. Spolu s manželkou Raissou (1883-1960), která byla jeho rovnocennou intelektuální a duchovní partnerkou, pronikali (často filosofickými prostředky) do duchovní až mystické hloubky křesťanské víry. Pod společným názvem přinášíme tři drobná dílka manželů Maritainových z této oblasti. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 05. 12. 2013