Vyhledávání Menu

Sto let kostela ve Štěchovicích


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Hilbertově secesně-neorománském kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích slavit 24. října 2015 od 18.00 hodin mši svatou při příležitosti 100. výročí posvěcení kostela. Zazní Oratorium sv. Jana Nepomuckého a představena bude rovněž nová publikace o kostele.


48581

Foto: Wikipedia.org / Luciehan / Creative Commons

V roce 1889 byl z dědictví po Matěji Radovi zakoupen pozemek pro stavbu nového kostela ve Štěchovicích. A o patnáct let později byl Kamilu Hilbertovi zadán projekt, podle něhož se začalo roku 1911 stavět. Stavba byla dokončena 7. prosince 1913 a slavnostní posvěcení kostela se konalo 23. října 1915.

Architektonicky je kostel kombinací románských prvků s prvky tehdy moderní strohé, geometrické secese. To se projevuje jak v základním utváření hmot, tak i v detailech, například v malované výzdobě interiéru. Kostel je trojlodní, bazilikálně převýšený. Všechny tři lodě jsou uzavřeny apsidou, presbytář navíc kromě apsidy tvoří i nehluboký, příčně obdélný chór. V interiéru kostela se výrazně uplatňuje surový beton, z něhož jsou vytvořeny stropy, překlady oken a dveří, sloupy mezilodních arkád, ale také křtitelnice. Na exteriéru kostela je naproti tomu výrazně uplatněn tesaný kámen. Více na www.stechovice.farnost.cz. (Aleš Pištora)


Představení štěchovického kostela, Video: Pawel Debek

Aleš Pištora 16. 10. 2015