Vyhledávání Menu

STONOŽKA OPĚT V KATEDRÁLE


V pátek 4. prosince 2015 se od 11.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat již po páté mše svatá za hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. V 15.00 hodin bude následovat v Anežském klášteře vernisáž dětských prací věnovaných výročí 700 let od narození císaře Karla IV.


50988

Foto: Petr Šálek

První mši svatou sloužil kardinál Duka pro Stonožku v roce 2011, tedy při příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky. Děti téma života svaté Anežky tehdy výtvarně ztvárnily zdařilými obrazy, básněmi, i plastikami. Rok 2012 byl zasvěcený cyrilometodějské misii a rovněž tomuto tématu byla věnována výtvarná díla dětí. Podobně v loňském roce byl rok zasvěcen 670. výročí položení základního kamene současné podoby katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a výstava dětských prací na dané téma byla opět v Anežském klášteře. Letos se připravujeme na rok oslav 700. výročí císaře Karla IV.

„Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je především magnet na nádherné lidi,“ říká jeho prezidentka Běla Gran Jensen. Organizace sdružuje tisíce dětí, které se učí přejímat zodpovědnost za stav světa tím, že vlastní činností získávají prostředky na pomoc potřebným. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. „Prvních deset let se pomáhalo hlavně nemocnicím v ČR a na Slovensku a od roku 2000 máme vynikající spolupráci s Armádou České republiky a můžeme díky ní pomáhat dětem, které jsou obětmi těch absurdních válek, které jsou bohužel možné i v 21. století navzdory tomu, že máme všechny jazykové a technické prostředky, abychom se mohli rozumně domluvit. Děti jsou hrdé na to, že mohou našim vojákům v zahraničních misích pomáhat,“ vysvětluje paní Jensen, zakladatelka hnutí, které je dnes rozšířeno v Norsku, Polsku, Česku, na Slovensku i v Kanadě. Více na www.stonozka.org. (Dominika Bohušová OP, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 12. 2015