Vyhledávání Menu

Stonožka opět vstoupí do katedrály sv. Víta

Ve svatovítské katedrále se 5. prosince 2014 potkají v 11.00 hodin stovky dětí a přátelé hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“ při děkovné mši, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka OP spolu s prof. Petrem Piťhou a vojenskými kaplany. V 15.00 hodin bude zahájena výstava dětských prací v Klášteře sv. Anežky České, která potrvá do 22. února 2015.

„Stonožková mše“ je součástí oslav 670. výročí položení základního kamene ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a zároveň připomíná čtvrt století od kanonizace sv. Anežky České a od pádu komunismu v naší zemi. Zatímco v cyrilometodějském roce „stonožkové děti“ ztvárnily postavy sv. Cyrila a Metoděje, letos svými výtvarnými pracemi oslavily sv. Anežku Českou. Vítězné práce dětí od 3 až do 17 let budou oceněny diplomy a vystaveny v Klášteře sv. Anežky České v Praze Na Františku. Výstava nese název „Katedrála sv. Víta“ a záštitu nad ní převzali kardinál Dominik Duka OP a generální ředitel Národní Galerie v Praze doc. Jiří Fajt. Vstup na výstavu je zdarma každý den mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Páteční mši svatou bude v přímém přenosu vysílat TV Noe. Lidé ji mohou sledovat také v repríze v sobotu 6. prosince od 16.00 hodin.

„Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je především magnet na nádherné lidi,“ říká jeho prezidentka Běla Gran Jensen. Organizace sdružuje tisíce dětí, které se učí přejímat zodpovědnost za stav světa tím, že vlastní činností získávají prostředky na pomoc potřebným. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. „Prvních deset let se pomáhalo hlavně nemocnicím v ČR a na Slovensku a od roku 2000 máme vynikající spolupráci s Armádou České republiky a můžeme díky ní pomáhat dětem, které jsou obětmi těch absurdních válek, které jsou bohužel možné i v 21. století navzdory tomu, že máme všechny jazykové a technické prostředky, abychom se mohli rozumně domluvit. Děti jsou hrdé na to, že mohou našim vojákům v zahraničních misích pomáhat,“ vysvětluje paní Jensen, zakladatelka hnutí, které je dnes rozšířeno v Norsku, Polsku, Česku, na Slovensku i v Kanadě. Více na www.stonozka.org. (Aleš Pištora)

Plakát na výstavu

Aleš Pištora 05. 12. 2014