Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Strom splněných přání 2008

Cílem projektu Farní charity Žižkov je darovat sociálně slabým, opuštěným nebo nemocným dětem i dospělým vánoční dárek podle jejich přání. Vždy několik týdnů před Vánoci si na půdě žižkovských kostelů sv. Prokopa (Sladkovského nám.), sv. Anny (Tovačovského ul.) a sv. Rocha (Olšanské nám.) farníci a další zájemci vyberou některé ze seznamu konkrétních přání v podobě andílka s textem přání na maketě vánočního stromu. Po jeho zakoupení a zabalení je předají Farní charitě. Letos bude předávání zabalených dárků probíhat o nedělích 7. 12. nebo 14. 12. 2008 buď před mší mezi 9:00 a 9:30 nebo po mši od cca 10:30 do 11:00 v boční kapli kostela sv. Prokopa. Hlavní organizátorka celé akce Kateřina Hilbertová spolu s několika pomocníky následně dárky odevzdá potřebným dětem i dospělým.

Tento rok dárky poputují do Ústavu sociální péče v Lobendavě, Ústavu sociální péče ve Zbůchu, Charitnímu domovu pro duchovní ve Staré Boleslavi, Domovu pro matky s dětmi v tísni Sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou a Charitnímu domovu pro řeholní sestry v Mendrice u Svitav.

Projekt zahájí na první adventní neděli 30. 11. 2008 v 15:00 koncert pro Strom splněných přání v kostele sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. Na koncertě vystoupí sólisté Státní opery Praha Jana a Václav Siberovi a varhaník Jan Steyer. Na programu jsou skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. S. Bacha, P. Ebena a dalších. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude využit na hrazení nemalých nákladů na rozvoz dárků do jednotlivých ústavů.  

Akce Strom splněných přání vznikla v roce 2002, kdy žižkovská farnost pomáhala obci Štěchovice, kterou postihly záplavy. Jako přirozená součást pomoci vznikl nápad darovat vyplaveným rodinám zcela konkrétní dárky na základě jejich přání. Akce se setkala s obrovskou odezvou na straně darujících i obdarovávaných. Od roku 2002 si pomoc Stromu splněných přání našla další adresáty, lidi opuštěné, často nemocné a v tíživé sociální situaci: klienty dětských domovů, kojeneckých ústavů, domovů seniorů a ústavů sociální péče.

Kontakt:

Kateřina Hilbertová – hlavní organizátorka: tel: 603-350007, e-mail: khilbertova@centrum.cz

Mária Uhnánková – ředitelka Farní charity Žižkov: tel:731-063259, e-mail: u.maria@seznam.cz


 

Číslo účtu Farní charity Žižkov: 35-3711770267/0100

Variabilní symbol pro příspěvek na Strom splněných přání: 2008


--> Více na stránkách farnosti u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov

(aj)

24. 11. 2008