Vyhledávání Menu

Struktura arcibiskupství - Copy

Organizační struktura Arcibiskupství pražského

I.    Arcibiskupství pražské (AP) jako úřad je organizačně členěno následujícím způsobem:

A) Arcibiskup pražský:
(moc zákonodárná, moc výkonná a soudní)

B) Arcibiskupská kurie (konsistoř):
a) Generální vikář (moc výkonná) a ředitel kurie
b) Biskupští vikáři (moc výkonná – speciálně vymezená)

C) Metropolitní církevní soud
Soudní vikář (moc soudní)
 
D) Ekonom

E) Diecézní konzervátor1. Rady a komise arcibiskupa pražského
1.1    Biskupská rada (kán. 473, § 4 CIC)
1.2    Kněžská rada (kán. 495n CIC)
1.3    Sbor poradců (kán. 502 CIC)
1.4    Ekonomická rada (kán. 493 CIC)
1.5    Pastorační rada (kán. 511n CIC)
1.6    Liturgická komise

2. Odbory a referáty arcibiskupské kurie

2.1     Kancléřství
2.2     Správa majetku AP
2.3     Stavební odbor
2.4     Provozní odbor
2.5     Referát Informačních technologií
2.6     Referát církevní školství
2.7     Odbor vnějších vztahů – tiskové středisko (OVV - TS)

3. Pastorační středisko

23. 02. 2015