Vyhledávání Menu

Studenti církevních škol se setkají ve Svatovítské katedrále

Na závěr školního roku bude 25. června 2014 od 10.00 hodin biskup Václav Malý sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro církevní školy pražské arcidiecéze. Program začíná již v 9.30 hodin. Bohoslužby se zúčastní učitelé a žáci od mateřských škol až po vyšší odborné školy, jakož i pracovníci dalších pedagogických pracovišť.

„Bohoslužba má připomenout identitu církevních škol v pražské arcidiecézi a posílit vědomí jejich vzájemnosti. Společně s Mons. Malým, biskupským vikářem pro vzdělávání, budou koncelebrovat školní kaplani jednotlivých škol a další kněží a jáhni, kteří na církevních školách působí,“ říká Filip Dostál, který má školství v arcidiecézi na starost.

Bohoslužba, která by se v budoucnu měla konat každý druhý rok, bude hudebně doprovázena Sborem Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora Angelova. Zakončena bude Svatováclavským chorálem. Mottem bohoslužby je verš z prvního čtení: „Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.“ (Kol 3,15).

V pražské arcidiecézi působí 27 škol s celkem 37 školskými zařízeními (školní jídelny, školní družiny a kluby, střediska volného času, domovy mládeže). Církevní školy na území pražské arcidiecéze navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 3 985 žáků a studentů, k dispozici jim bylo jedenáct školních kaplanů. Arcibiskupství pražské je zřizovatelem sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými zařízeními. Společně s jednou pedagogicko-psychologickou poradnou tvoří tato zařízení celkem patnáct samostatných právních subjektů. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 06. 2014