Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Studentská ekumenická bohoslužba

Bohoslužbu slova povedou sami studenti teologických škol dle formuláře Týdne za jednotu křesťanů. V závěru pozdraví shromáždění děkané všech tří teologických fakult Univerzity Karlovy (KTF UK – ThLic. Prokop Brož, Th.D.; ETF UK – doc. Jindřich Halama, Dr.; HTF UK – prof. ThDr. Jan B. Lášek) a ředitelé dalších teologických škol. Studentskou ekumenickou slavnost pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR.

Týden za jednotu křesťanů je v letošním roce připraven křesťany z Jeruzaléma a texty modliteb jsou proto dotýkají i mezináboženského dialogu a smíření. Atmosféru Jeruzaléma přiblíží i známé hebrejské písně, kteří si účastníci budou moci poslechnout od zpěváků pěveckého sboru z náboženské obce Církve československé husitské ve Slaném a sami též zazpívat spolu s nápěvy a písněmi ze Sýrie, Athosu apod., navrženými v letošním formuláři Týdne.

Po skončení bohoslužby slova jsou všichni zváni k neformálnímu setkání studentů s děkany, při němž bude kromě rozhovoru možno shlédnout i vítězný film studentské soutěže vyhlášené v Jeruzalémě na téma Jeruzalém 2111. (www.ekumenickarada.cz)

24. 01. 2011