Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Studijní den k liturgické hudbě

O uspořádání konference bylo rozhodnuto 30. října 2009 při zasedání interdiecézní liturgické komise za předsednictví kardinála Miloslava Vlka a Mons. Františka Radovského. Komise se mimo jiné zabývala také "Otevřeným dopisem mladých lidí všeho věku o liturgii", který napsala a zveřejnila skupina chrámových varhaníků jako negativní reakci na hudební složku mše svaté, kterou slavil Svatý otec s mladými a ostatními poutníky ve Staré Boleslavi, a odezvou, kterou tento dopis vyvolal.

V oficiální zprávě z tohoto zasedání bylo řečeno: „Přestože komise chápe důvody znepokojení signatářů dopisu, nemůže souhlasit ani s jeho formou, ani způsobem prezentace, a odmítá je. … Chápe však, že vhodnost jednotlivých žánrů a druhů liturgické hudby představuje aktuální problém i výzvu, které volají po řešení.“ Plánovanou konferenci, při níž se svými přednáškami vystoupí řada odborníků na téma liturgické hudby, je možné chápat jako jistou odpověď na otevřený dopis. Zpráva ze zasedání komise hovoří o konferenci jako o „prvním kroku“ v řešení tohoto problému.

K samotnému studijními dni byly také zřízeny internetové stránky, kde lze najít přehled přednášejících, přihlášku či aktuální informace k dané problematice. Stránky naleznete zde: http://studijniden.sdh.cz/ (ap)

15. 01. 2010