Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Stvoření v kostele sv. Prokopa

Publiku se představí nejen Filharmonie Hradec Králové v plné sestavě, ale také dva pěvecké sbory (z Německého Wiesbaden a z moravského Blanska), a čtyři operní sólisté. Vystoupí: Projektchor Marktkirche Wiesbaden (dirigent Thomas Frank), Pěvecký sbor Rastislav Blansko (řídí Jaroslav Martinásek), Filharmonie Hradec Králové (ředitel Václav Derner) a sólisté: Jana Sibera – soprán, Václav Sibera – tenor, Roman Janál – baryton, Jaromír Nosek – bas.

Toto velkolepé dílo napsal Haydn v roce 1798 při svém pobytu v Anglii. Po svém prvním provedení ve vídeňském Burgtheatru se hned zařadilo mezi nejúspěšnější autorova díla vůbec.  Oratorium rozdělil Haydn podle haendlovského vzoru na velké tři části, v prvních dvou se představuje samotné stvoření světa, v třetí pak život v ráji. Úlohu tradičního vypravěče („historicus“) přidělil třem archandělům: Gabrielovi (soprán), Arielovi (tenor) a Rafaelovi (bas), přičemž v jejich partech použil i biblický text. Dalšími postavami jsou obyvatelé ráje Adam a Eva. Doplňující a přitom velmi důležitou úlohu zastává i sbor.

Hudba Stvoření se nese v Haendlově duchu, ale ne v jeho stylu. Pětašedesátiletý Haydn byl příliš velkou osobností a velmi zkušeným skladatelem, než aby napodoboval svého velkého předchůdce. Společná pro ně je však prostota a bezprostřednost výpovědi a skvělá, ale přitom neobyčejně volná konstrukce sklady, nenucená přirozenost v pořadí i vzájemném pronikání sólových a sborových i orchestrálních částí i jejich úzká spojitost s textem.

Úvodní zobrazení chaosu vystřídá slavné a působivě instrumentované místo při slovech „a bylo světlo“, kde jednoduchý akord C dur vyvolává skvělý efekt. Celý druhý den stvoření zobrazuje hlavně orchestr, kde se objevuje množství nejrozmanitějších obrazů přírody: bouřka, déšť, sníh, krupobití, moře, hory, řeky (třetí den) – východ slunce, putující měsíc (čtvrtý den). Při pátém dni se v instrumentálních hlasech objevuje ptačí zpěv a šestý den celý zvěřinec, když archanděl Gabriel zpívá své vyprávění nazývané „zoologickou árií“. Třetí část oratoria, život v ráji, se nese pak zcela v romantickém duchu.

Organizátorem pražského vystoupení je Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa v Praze 3. Koncert podle organizátorů spiruje na hudební událost pražského Žižkova roku 2010. Vstupenky je možné zakoupit v kostelích katolické farnosti na Žižkově, v kanceláři farnosti v úředních hodinách a přes internet na emailové adrese m.szabo@email.cz. (http://www.farnost-zizkov.cz, ap)

08. 04. 2010