Vyhledávání Menu

Súdán očima biskupa Malého

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá 11. prosince 2013 po mši svaté, která začíná od 20.00 hodin, debatní večer v kryptě kostela sv. Bartoloměje na téma „Súdán a Jižní Súdán očima pražského světícího biskupa Mons. Václava Malého“.

Biskup Václav Malý, signatář a mluvčí Charty 77, jeden ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a první mluvčí Občanského fóra patřil před Listopadem 1989 k významným postavám československého disentu. Jako kněz i jako občan, pronásledovaný komunistickým režimem, se ani v letech svobody naší země nepřestal zajímat o osudy těch, kteří takové štěstí jako my neměli a kteří dosud žijí pod útlakem nejrůznějších totalitních režimů.

Přednášce v cca 20.45 hodin předchází mše svatá od 20.00 v kostele sv. Bartoloměje, kterou doprovází pěvecký sbor ADS, tentokrát tematicky vybranými africkými spirituály. Více na http://ads.cvut.cz. (Vladimír Slámečka)

Aleš Pištora 05. 12. 2013