Vyhledávání Menu

sv. Anežka

V klášteře sv. Anežky v Praze byla v pátek 1. dubna sloužena mše sv. u příležitosti roku sv. Anežky, během kterého si připomínáme 800 let od narození této české světice. My ministranti pražské arcidiecéze jsme na přání pana arcibiskupa měli tu možnost být u toho. Tuto velmi významnou událost jsme si užili o to víc, když jsme se dozvěděli, že poslední mše se zde pro veřejnost sloužila před 230 lety (to když byl zabaven církevní majetek císařem Josefem II.) a jen pro úzký okruh lidí byla mše sv. slavena v roce 1990, jako poděkování za svobodu.

Sešli jsme se ve čtyři hodiny, abychom ještě pomohli připravit poslední maličkosti, od pěti hodin jsme měli ministrantský nácvik s arcibiskupským ceremoniářem Vojtěchem Mátlem. Po krátkém nácviku jsme se přesunuli do sakristie, kde jsme pomáhali oblíkat kněze a otce biskupy. O tom, že jsme na nejdůležitější duchovní akci ve městě nás nepřesvědčila pouze přítomnost známého Lahvouna, ale hlavně pana biskupa Paďoura, velmistra řádu Křížovníků s červenou hvězdou otce Kopejska, pana nuncia a pana arcibiskupa.

Po skončení mše sv. jsme přenesli Nejsvětější svátost do nedalekého kostela sv. Haštala, kde byla možnost adorace. A do toho samého kostela jsme posléze odnesli všechny věci z kláštera, které byly použity při mši sv.

Celá akce dopadla dobře, zazněli kladné ohlasy, a to i na stranu nás ministrantů. Zážitek to byl rozhodně veliký a myslím si, že se to jen tak nebude opakovat, třeba zase za 230 let, ale to už tady asi nebudeme.

27. 09. 2013