Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sv. Anežka Česká na plakátech

Plakáty jsou výsledkem práce týmu profesionálních fotografů a grafiků, zárukou kvality jsou též texty prof. Piťhy. Plakáty jsou vhodné jak pro školní účely, tak pro zvýšení estetičnosti prostor. K nahlédnutí jsou na internetových stránkách Galerie Crux, která se také účastní podpory výtvarné soutěže vyhlášené MŠMT ČR a která organizuje Sympozium Anežky České pro profesionální umělce. Více na www.galeriecrux.cz.

Při příležitosti 800. výročí narození královské dcery, která se zřekla majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími muži tehdejší Evropy a namísto toho následovala největší duchovní výzvu své doby – ideál sv. Františka, byl vyhlášen Svatoanežský rok. Ten má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti naší historie. Součástí oslav jsou liturgické slavnosti, vědecké konference, výstavy, koncerty duchovní hudby inspirované odkazem sv. Anežky České a další kulturní projekty. Vrcholem svatoanežského roku bude mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která 12. listopadu připomene její svatořečení v roce 1989. Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. (Aleš Pištora)

02. 09. 2011