Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sv. Anežka Česká pro děti a rodiče

Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou bude mít několik tematických zaměření. První se bude týkat života přemyslovské princezny Anežky a její zakladatelské činnosti. Nemůže se tedy obejít bez představení středověkých řemeslníků, kteří se na stavbě podíleli. Hned druhá dílna se bude věnovat klášterní kuchyni a její vůni. Další dílna bude např. o písařích a iluminátorech, kteří mohli pracovat v klášteře Na Františku. A jednou z nejzajímavějších bude ta o středověkých pokladech a drahocenných schránkách, z nichž některé se nacházely v klášteře klarisek a františkánů.

Uspořádání výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracovalo s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Od roku 1932 je to první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Výstava představuje život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Je na ní zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění. Výstava bude v Klášteře sv. Anežky České otevřena do 25. března 2012. (Aleš Pištora)

 

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI

SOBOTA       14. ledna 2012

10.30 hod -  mladší děti (6 – 9 let)

14.30 hod -  starší děti  (10 – 14 let)

Po stopách sv. Anežky České

Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou o životě a zakladatelské činnosti přemyslovské princezny Anežky a o historii a architektuře kláštera, který založila, a o středověkých řemeslnících, kteří se na stavbě podíleli.
Vydejme se po stopách sv. Anežky České, která společně se svým bratrem Václavem I., českým králem založila ve 13. století klášter – první gotickou stavbu v Praze. Víte, jací řemeslníci  se podíleli na stavbě kláštera? To a mnohé další se dovíte při prohlídce kláštera a v našem výtvarném ateliéru.

 

SOBOTA       21. ledna 2012

10.30 hod -  mladší děti (6 – 9 let)

14.30 hod -  starší děti  (10 – 14 let)

Chutě a vůně Anežčiných časů

Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou o působení Anežky Přemyslovny v klášteře klarisek a o klášterní kuchyni. 

Vstupte do bran Anežského kláštera a nahlédněte do života přemyslovské princezny. Přijďte prozkoumat středověk nejen okem, ale i hmatem a čichem a objevte dnes již zapomenuté chutě a vůně Anežčiných časů. Navštívíme společně jednotlivé prostory konventu, ale především výstavu uspořádanou k 800. výročí narození zakladatelky kláštera.

 

SOBOTA       25. února 2012

10.30 hod -  mladší děti (6 – 9 let)

14.30 hod -  starší děti  (10 – 14 let)

Iluminátoři sv. Anežky

Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou o písařích a iluminátorech, kteří mohli pracovat v klášteře Na Františku.

Jaké to bylo, když se psalo místo na počítači husím brkem? Jak dlouho trvalo namalování iluminace a sepsání knihy?   A věděli jste, že ručně psaná a zdobená kniha stála ve středověku celé jmění? Prohlédneme si vystavené středověké rukopisy a povíme si, jak vznikal středověký kodex. V dětském ateliéru se z nás stanou iluminátoři – učedníci, pracující v klášterním skriptoriu.

 

SOBOTA       3.  března 2012

10.30 hod -  mladší děti (6 – 9 let)

14.30 hod -  starší děti  (10 – 14 let)

Legenda o sv. Anežce aneb druhý život slavné Přemyslovny

Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou o skutečném i legendárním životě sv. Anežky České a o klášteře, který ve 13. století založila.

Hledání skutečného i legendického života přemyslovské princezny a zakladatelky špitálu a kláštera klarisek, jejíž 800. výročí narození si připomínáme. Proč Anežka patří mezi nejvýraznější ženy své doby? Jak asi vypadala? A jak jí poznáme na uměleckých dílech? Odpověď na tyto otázky budeme hledat při prohlídce výstavy i při výtvarné hře v dětském ateliéru.¨

 

SOBOTA       17. března 2012

10.30 hod -  mladší děti (6 – 9 let)

14.30 hod -  starší děti  (10 – 14 let)

Anežčin poklad
Pořad pro děti a rodiče s výtvarnou dílnou o středověkých pokladech a drahocenných schránkách, z nichž některé se nacházely v klášteře klarisek a františkánů.

Víte, jaké drahocenné předměty Anežka ve svém klášteře chudých sester sv. Kláry shromáždila? A co vlastně patřilo ve středověku mezi nejvzácnější poklady? A už jste slyšeli o zázraku, který se v klášteře stal Karlu IV.? Na povídání o uměleckém řemesle, zlatnictví a významu relikvií (nejen) ve středověku naváže výtvarná činnost v dětském ateliéru.

 

Pozn.: dílny pouze pro rezervované zájemce; min. počet nutný pro konání akce: 14 osob; maximální počet dětí na 1 dílnu: 20 dětí

Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17 (vchod pro návštěvníky: Anežská 12), Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Františka

Doba trvání dílen: cca 120 min.

Sraz zájemců: vždy v uvedeném čase v prostorách pokladny v přízemí

Cena: 110 Kč / osoba (tj. 90 Kč lekt. program a výtv. materiál + 20 Kč zvýhodněný vstup na výstavu)

Rezervace míst (nutná): sikova@ngprague.cz,  221 879 225

Další programy k výstavě i ke stálé expozici v Národní galerii – Klášteře sv. Anežky České naleznete na www.ngprague.cz.
09. 01. 2012