Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sv. Anežka Česká v Galerii Hollar

Podle organizátorů jde o jednu z nejvýznamnějších kolektivních výstav. Připravili ji Miroslav Kudrna a Jaroslav Šerých. Zahájil ji Vladimír Suchánek, předseda Sdružení českých umělců grafiků – Hollar, spolu s prof. Petrem Piťhou, který ve své úvodní řeči připomněl, že osmisté výročí narození sv. Anežky vyvolalo letos již celou řadu akcí vědeckých i uměleckých. Podle prof. Piťhy je to zcela pochopitelné, neboť „silou své osobnosti mocně ovlivnila naše dějiny, obohatila naši kulturu, stala se symbolem vítězství ducha nad hrubým materialismem v listopadu 1989. Je zosobněním toho, že vše má nejenom svůj věcný tvar, ale také duchovní dimenzi.“

Výstava navazuje na obdobnou expozici, která se konala již před několika roky. Podílejí se na ní naši přední umělci starší a střední generace jako Adolf Born, Jaroslav Šerých, Jiří Šalamoun, Mikoláš Axmann, Naděžda Synecká, Magdalena Vovsová, Karel Beneš a další. Výstava v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží potrvá do 11. září 2011 a je přístupná denně 10.00 - 13.00, 14.00 -18.00 hodin (mimo pondělky).

Při příležitosti 800. výročí narození královské dcery, která se zřekla majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími muži tehdejší Evropy a namísto toho následovala největší duchovní výzvu své doby – ideál sv. Františka, byl vyhlášen Svatoanežský rok. Ten má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti naší historie. Součástí oslav jsou liturgické slavnosti, vědecké konference, výstavy, koncerty duchovní hudby inspirované odkazem sv. Anežky České a další kulturní projekty. Vrcholem svatoanežského roku bude mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která 12. listopadu připomene její svatořečení v roce 1989. Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. (Aleš Pištora)

19. 08. 2011