Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sv. Anežku Českou připomene monetární blues

V minimalistickém scénickém tvaru zazní myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na českých bankovkách. Inspirací pro vznik této monetární symfonie se stal cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“. Klasická kompozice hudební je však transformována do moderního jazyka divadelního. Autoři se často budou dotýkat palčivých historických problémů a tvůrci se přitom nevzdávají ani reflexe úrovně současné české politické kultury.

Historické osobnosti budou představeny netradičně, bez historizujících kostýmů a zatěžujících biografických odkazů. Elita našeho národa (Tomáš Garrigue Masaryk, Karel IV., František Palacký, Přemysl Otakar I., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, Emma Destinová a sv. Anežka Česká) se sejde v magickém abstraktním prostoru, aby její příslušníci společně prožili jeden den, ve kterém se zároveň zrcadlí celé minulé století. Scénář je dílem režiséra Mariána Amslera a dramatičky Anny Saavedry.

Součástí letošního projektu Obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, která oslavy pořádá, je také publikace „Česká Měna. Pantheon českých bankovek 1993 – 2011“. Ta si klade za cíl představit současné české bankovky z nového úhlu pohledu. Ne pouze jako platidla, sloužící svému účelu, tj. jako prostředek směny, ale jako jeden ze symbolů českého státu. V symbolické rovině odráží bankovky politickou realitu své doby a lze je tak do jisté míry chápat jako prostředek prezentace. Události roku 1989 a následné rozdělení Československa byly proto podnětem pro novou emisi a výběr motivu se stal předmětem celonárodní diskuse. Před Českou národní bankou stál nelehký úkol rozhodnout, kterých osm postav bude reprezentovat svobodnou republiku.

Základním tématem knihy je pojednání o postavách ztvárněných na současných bankovkách. Tyto postavy tvoří pomyslný průřez českými dějinami, od prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. po prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka. Kniha „Česká měna“ vzniká v úzké spolupráci s tvůrcem podoby výtvarných návrhů českých bankovek, Oldřichem Kulhánkem. Jednotlivými přispěvateli jsou významné osobnosti našeho kulturního života. Autorem eseje pojednávajícího o sv. Anežce České je pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Divadelní projekt Česká měna vzniká při příležitosti oslav Dne české státnosti. Za jeho vznikem stojí Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, která byla založena s cílem připravovat a organizovat oslavy státního svátku Den české státnosti 28. září. Jejím cílem je udržovat, propagovat a oživovat tradice, na nichž je založena moderní česká státnost. Více na www.dnyceskestatnosti.cz. (www.dnyceskestatnosti.cz, Aleš Pištora)

22. 09. 2011