Vyhledávání Menu

Sv. Augustin jako řeholník

Česká provincie řádu sv. Augustina pořádá v klášteře sv. Tomáše na Malé Straně od 20. do 25. dubna 2015 již XVII. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin řeholník“. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců.

Smyslem augustiniánského týdne je hlouběji poznat nejvýznamnější postavu západních církevních Otců, svatého Augustina. Augustiniáni se snaží „hipponského genia“ lidem představit jako nadčasového člověka se všemi nedostatky, který je i přes časový rozdíl šestnácti století stále současný. Chtějí ho ukázat jako vysoce nadaného, nadmíru temperamentního a silně emotivního člověka, překypujícího citem, jako opravdového světce, který vnitřně těžce bojoval až do konce života se svými starými poklesky, problémy a omyly.

Augustiniánský týden začíná 20. dubna v 18.00 hodin otevřením výstavy „sv. Augustin řeholník očima dětí“. Mše svatá se v kostele sv. Tomáše koná od 19.00 hodin. V úterý 21. dubna se od 18.00 hodin koná přednáška P. PhDr. Williama Faixe OSA nazvaná „Řeholní život v době sv. Augustina“. Ve středu 22. dubna bude v tentýž čas hovořit P. ThDr. Angelo Lemme OSA na téma „Sv. Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“ a 23. dubna P. Ing Jozef Ržonca, PhD, OSA na téma „Augustiniánský řeholník: Sv. Tomáš z Villanova (1486-1555)“.

Augustiniány do Čech pozval Oldřich Zajíc Waldek 24. března 1262 a v Zaječově u Hořovic pro ně začal budovat nový klášter. V roce 1264 byl klášter zasvěcený Zvěstování Panny Marie slavnostně posvěcen. Řád augustiniánů je souhrnné označení několika řeholních řádů, které se řídí řeholí sv. Augustina. Roku 1963 byly spojeny do Řádu svatého Augustina (Ordo sancti Augustini, OSA). Augustiniánská rodina, tak jako ostatní řády apoštolského bratrství – františkáni, dominikáni, servité a další, má mnoho forem života apoštolátu, který na sebe brala během staletí, kdy vycházela vstříc potřebám církve i člověku, časům a kulturám. Podstatné jsou rysy, které jsou charakteristické pro styl řeholního života, jak ho žil sv. Augustin. Více na www.augustiniani.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 04. 2015