Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sv. Augustin, přátelství a smíření

Smyslem celého augustiniánského týdne je hlouběji poznat nejvýznamnější postavu západních církevních otců, svatého Augustina. Podle organizátorů je sv. Augustin i přes časový rozdíl šestnácti století podobný modernímu člověku se všemi nedostatky a osobními problémy. Organizátoři mají v úmyslu prostřednictvím augustiniánského týdne jít spolu s tímto světcem cestou jeho života a pokusit se prožít s ním jeho výhry a prohry, ale především událost jeho konverze. Poznání Boha a láska k němu je podle Augustina jediným cílem, který je hoden úsilí ducha a tomu má být podřízen náš život.

Augustiniánský týden pořádají pražští augustiniáni. Řád Augustiniánů byl založen v roce 1256 jako odkaz učení a filosofie Sv. Augustina. Hlavní náplní řádu je především oživování křesťanských společenství, práce s lidmi ve farnostech, a to především v oblastech sociální pomoci a vzdělávání. Nejdůležitějšími hodnotami Augustiniánů jsou vnitřní život, sebepoznání a společenství. K řádu se hlásí více než 2 800 bratří a kněží ze 40 zemí světa. (Aleš Pištora)

Program XIII. augustiniánského týdne na www.augustiniani.cz.

19. 04. 2011