Vyhledávání Menu

Sv. Václav inspiroval civilizaci k lásce


U příležitosti připomínky zavraždění sv. Václava, hlavního patrona české země, se 28. září 2016 uskutečnila tradiční pouť do Staré Boleslavi. Promluvu hlavního kazatele kardinála Joachima Meisnera si při slavnostní mši vyslechly tisíce lidí. Mše svatá byla sloužena také v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kazatelem zde byl Mons. Petr Piťha.


69533

Foto: TS ČBK


Nejen církev si dnes po celé republice připomíná významný odkaz svatého Václava, jenž stál na počátku české státnosti a zasloužil se o ukotvení křesťanských hodnot v naší společnosti. I letos se tak naplnilo Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi, aby se zde, za přítomnosti představitelů církve i státu, oslavila s úctou a respektem památka sv. Václava při slavnostní mši svaté.

„Svatý Václav je učitelem evropské civilizace. On věděl, že svět a lidé mu nepatří jako nějakému svrchovanému vládci, ale že on sám je vlastnictvím Boha, jenž ho povolal, aby chránil lidi a jejich mnohostranné potřeby, anebo lidem sloužil. Jako učitel svého lidu se samozřejmě snažil zlepšovat prvotní pozvání bližních, kteří mu byli svěřeni, aby pak oni sami ze svého vlastního rozhodnutí mohli konat to, co je správné. Svatý Václav patřil k velikým učitelům Evropy; inspiroval lidi v duchu evangelia, aby byli schopni vytvářet civilizaci lásky,“ řekl kardinál Joachim Meisner, emeritní biskup Kolína nad Rýnem, při dnešní homilii.

Hovořil totiž o nebezpečí ohrožujícím dnešní společnost: o ztrátě tzv. paměti stvoření. „Člověk už neví, odkud přichází, kam jde, jaký smysl má jeho život a jakého povolání se mu dostalo,“ vysvětlil kardinál Meisner. Právě křesťané, kteří by měli být primárními nositeli této paměti, mohou druhým poskytovat skutečnou orientaci a životní směr, dávat lidské důstojnosti skutečný základ a „bránit ji bez jakýchkoli ‚kdyby‘ a ‚ale‘,“ dodal kardinál.

Hlavním celebrantem mše svaté byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, účastnil se i kardinál Dominik Duka či další čeští a moravští biskupové. Právě kardinál Dominik Duka vystoupil na závěr slavnosti, především se slovy díků a připomínek několika důležitých událostí. Upozornil zvláště na rozhodnutí České biskupské konference, aby se jubileum 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, které připadá na příští rok, slavilo v jednotě s celosvětovou církví na národní úrovni. Popřál všem, kteří dnes slaví spolu se sv. Václavem své jmeniny, včetně bývalých prezidentů naší republiky, a přítomnému prezidentu republiky Miloši Zemanovi pak předal vyřezávanou sošku sv. Václava a knihu o českém světci.

Hlavním celebrantem večerní mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byl biskup Karel Herbst SDB. Homilii přednesl probošt Kapituly u kostela Všech svatých na Hradě pražském Mons. prof. Petr Piťha, který připomněl, že pro letošní rok papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství, a "my v zemích Koruny České jsme rok 2016 nazvali rokem Karla IV.". (TS ČBK)

Homilie kardinála Meisnera

Homilie Mons. Piťhy

Aleš Pištora 28. 09. 2016