Vyhledávání Menu

Svaté brány roku milosrdenství v Arcidiecézi pražské


Foto: Michal Němeček


Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016 probíhá na řadě míst celého světa. Poprvé v dějinách se však svaté brány otevírají také na našem území. V Arcidiecézi pražské jde o tato místa:

  • katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Praha-Hradčany, otevření 12. 12. 2015 v 10.00)
  • kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze (nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - Vinohrady; otevření 27. 12. 2015 v 11.00)
  • kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského - Pražské Jezulátko (Karmelitská ulice, Praha 1, otevření 27. 12. 2015 v 10.00)
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (otevření 27. 12. 2015 v 10.00)
  • kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi (otevření 27. 12. 2015 v 9.45)
  • klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném (otevření 27. 12. 2015 v 10.30)
  • bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami (otevření 5. 6. 2016 čas bude upřesněn během jara)

Jako zvláštní jubilejní chrám byl vyhlášen kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) v Zaječově na období 1. 7. – 31. 8. 2016. Na tomto poutním místě však nebude otevřena svatá brána.

Jako hlavní místo slavení roku milosrdenství jsme vybrali z praktických důvodů kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Zde bude probíhat zvláštní poutní program vždy první pátek od 5. 2. 2016. V tyto dny zde bude ráno mše svatá v 8.00 a hlavní mše svatá od 18.00. Po večerní mši svaté bude následovat nejen eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření, ale také krátká katecheze na jednotlivá témata. Tyto jarní první pátky povedou představitelé pražských vikariátů:

 

4. března I. pražský vikariát

1. dubna IV. pražský vikariát

6. května II. pražský vikariát

3. června III. pražský vikariát