Vyhledávání Menu

Svátek Božího milosrdenství v Kyjích

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a Farní charita Prahy 14 zve na pouť Božího milosrdenství. Slavnost Božího milosrdenství na „Kopeček Božího milosrdenství“ se koná 27. dubna 2014 od 14.30 hodin, kdy začíná slavnostní průvod od kostela sv. Bartoloměje.

Následuje od 15.00 hodin úvod do historie svátku Božího milosrdenství, modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, workshop pro děti a dospělé a od 16.30 hodin koncert Chrámového sboru při kostele sv. Bartoloměje. Poutní mši svatou od 17.00 hodin bude sloužit biskup Karel Herbst SDB. Po skončení bohoslužby bude představen záměr výstavby komunitního centra a kostela na Černém Mostě.

Svátek Božího milosrdenství zavedl papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustýny Kowalské 30. dubna 2000. Přál si, aby se v celé církvi neděle po Velikonocích, zvaná také Bílá neděle, nazývala nedělí Božího milosrdenství. To je podle Benedikta XVI. „jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, jeho tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele“. Více na www.farakyje.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 24. 04. 2014