Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svátek sv. Bartoloměje u Šedých sester

Svatý Bartoloměj byl jedním z dvanácti apoštolů. Pocházel z Kány, galilejského města severně od Nazaretu a je tedy možné, že byl svědkem velkého znamení, které v Káni Galilejské Ježíš vykonal. Bartoloměj, když byl Ježíšem povolán, pochopil, jakou osobností Kristus je. Provázel ho na cestách a byl svědkem jeho zázračných činů. O apoštolském působení Bartoloměje nemáme přesné zprávy. Jan Zlatoústý dokládá, že Bartoloměj na svých apoštolských cestách kázal o Kristu s velkým úspěchem. Podle tradice Bartoloměj šířil víru na Arabském poloostrově a v nynějším Turecku. V maloasijské Frýgii se sešel s apoštolem Filipem. Nejstarší životopisy se shodují na místě jeho mučednické smrti, kterým se stala Arménie. Od působení Bartoloměje a Judy Tadeáše také odvozuje svůj vznik Arménská apoštolská církev.

Bartolomějovy ostatky prodělaly složitou cestu. Roku 983 byly přeneseny do Říma, do hrobky, kterou nechal postavit v chrámu sv. Bartoloměje nedaleko Kapitolu. Lebka svatého Bartoloměje je od roku 1238 uložena v kostele svatého Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem. Část ostatků získal také Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze. V pozdější tradici se vžilo vyprávění o smrti sv. Bartoloměje stažením z kůže. Jeho atributy jsou kromě nože také kniha, svitek spisů, prapor, někdy kříž. Svátek svatého Bartoloměje se slaví 24. srpna. Více na www.sedesestry.cz. (Aleš Pištora)

20. 08. 2012