Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svátek sv. Vincence, patrona charity

Koncem září a počátkem října 2009 pořádá Charita Česká republika kampaň, při níž chce představit svoji činnost a informovat o širokém rozsahu poskytovaných služeb. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha, která se na této kampani také podílí, připravila Charita ČR dny otevřených dveří, výstavy, soutěže, koncerty a mnoho dalšího. Akce probíhají na mnoha místech republiky ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Paul (27. září). Přehled zařízení Arcidiecézní charity Praha, které se kampaně účastní dnem otevřených dveří, naleznete zde.

Nápad představit na den sv. Vincence z Paul (27. září), patrona charitních zařízení, široké veřejnosti nabídku charitních služeb se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. Při příležitosti Dne Charity byla loni (2008) poprvé udělena Cena Charity za mimořádné charitní dílo.

Vincenc z Paul (de Paul), kněz, který zasvětil život práci pro nejchudší. Za válek 1648-53 např. zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje - za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly spěšně nakoupeny potraviny a šaty a pomocí misionářů rozdávány chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní organizací - zejména Kongregaci dcer křasťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později rovněž svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). Vincenc z Paul se narodil 24. dubna 1581 v Pouy, v okrese Landes v Gaskoňsku v rolnické rodině. Jistě i díky svému původu byl Vincenc stoupencem účinné pomoci bližním v nouzi, byl "mystikem činu". Vincenc zemřel na převorství Saint-Lazare-les-Paris 27. září 1660.  Blahořečen byl roku 1729 a svatořečen roku 1737. Roku 1885 jej papež Lev XIII. prohlásil za patrona všech katolických charitativních sdružení. (www.charita-adopce.cz, ap)

21. 09. 2009