Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatoanenská pouť v Sudějově

V sobotu 25. července v 10.00 hodin bude slavena mše svatá k výročí vysvěcení poutního kostela sv. Anny.
 
V neděli 26. července od 8.30 hodin bude celebrovat mši svatou novokněz Arcidiecéze pražské P. MUDr. Jiří Korda.

Poutní mše svatá bude slavena od 10.30 hodin s generálním vikářem Mons. ThDr. Michaelem Slavíkem.
 
Příležitost k přijetí svátosti smíření před každou mší svatou, podle potřeby i během bohoslužeb a jinak na požádání.
 
Součástí pouti bude také doprovodný program pořádaný obcí Sudějov. (divadelní představení, taneční zábava)
 
Poutní místo v Sudějově vzniklo v 17. století u studánky s léčivou vodou. Nejprve zde byla postavena dřevěná kaplička s obrázkem sv. Anny. Po požáru ji nahradila kamenná stavba. Jednolodní barokní kostel sv. Anny byl vystavěn nákladem hraběte Karla Jáchyma z Bredy. K jeho vysvěcení došlo 25. července 1725 a následující den ve svátek sv. Anny zde byla konána pouť. Místo si brzy získalo značnou oblibu u poutníků z Čech, Moravy a Uher. Pro jejich větší pohodlí byly kolem kostela v roce 1742 zřízeny ambity, běžné pro barokní poutní místa. Reformy císaře Josefa II. se významně dotkly i Sudějova a návštěvnost poutního místa značně upadla. Roku 1819 musely být dokonce ubourány ambity pro svůj špatný stav. V dnešní době je poutní areál postupně znovu opravován a tradice slavných poutí byla znovu obnovena.

(LV)
24. 07. 2009