Vyhledávání Menu

Svatohorská pouť s karmelskou řeholní rodinou

Svatohorská pouť s karmelskou řeholní rodinou v rámci Roku zasvěceného života a 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše.

43419


Program pouti:

Pátek 8.5. 2015 - Pěší pouť na Svatou Horu


9:00 mše svatá ve farním kostele v Dobříši na začátek pouti

10:15 odchod z Dobříše od kostela a putování na Svatou Horu

19:00 příchod a ubytování na Svaté Hoře a večeře z vlastních zásob s neformálním setkáním

21:00 možnost krátké společné modlitby


Sobota 9.5. 2015 - Poutní areál Svatá Hora


8:00  možnost společné modlitby ranních chval a snídaně z vlastních zásob

9:00  přednáška - Terezie od Ježíše, mystička, reformátorka, spisovatelka - přednáší P. Jan Poříz OCD

10:00 přednáška - Panna Marie a Karmel - přednáší P. Vojtěch Kodet O. Carm

11:15 mše svatá, celebruje Mons. Michael Slavík, generální vikář

          Veni Creator Spiritus za povolání

          po mši svaté oběd z vlastních zásob, možnost rozhovorů s bratry, sestrami

          a terciáři Karmelu


V případě zájmu o pěší pouť z Dobříše na Svatou Horu a o zajištění noclehu na Svaté Hoře je třeba se hlásit do 28.4. 2015 na e-mailové adrese jungovami@seznam.cz, kde je také možné získat více informací. Kapacita noclehů je omezená. 

Je rovněž možné zúčastnit se pouze části programu.


Řeholní rodina původního a tereziánského Karmelu všechny srdečně zve k účasti!


(DLJ)

Jan Dlabač 23. 04. 2015