Vyhledávání Menu

Svatohorské schodiště je již téměř hotovo


Jedno z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památka Svaté Hory v Příbrami prochází v těchto kompletní rekonstrukcí, která by měla být dokončena v listopadu letošního roku. Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy, probíhá v měsíci září výmalba.


47519


Všechny stavební práce probíhají dle projektové dokumentace. V basilice se pracuje na technických instalacích v souladu s projektem.  Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na zakrytí a přípravě podkladů pro dlažbu. V budově proboštství jsou prováděny technické instalace.

Na náměstí je dokončována betonová opěrná zeď budoucího kyklopského zdiva. Morový sloup byl demontován a odvezen k restaurátorské obnově. Požární vodovod je v části trasy od vodojemu vykopán, jsou provedena ochranná opatření na vybraných stromech. Střechy obecně jsou proudovou metodou postupně obnovovány.

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé České republice.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. (Aleš Pištora)


47339

Aleš Pištora 14. 09. 2015