Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatojánské setkání

Účastníci tohoto odpoledne si budou moci prohlédnout Schwarzenberský palác (modelletto J. Nepomuckého a další plastiky), Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého (prohlídka fresek V. V. Reinera, četba Svatojánské legendy B. Balbína) a katedrálu sv. Víta (unikátní stříbrný nepomucenský náhrobek, závěrem vyslechnou litanie Šimona Brixiho v podání varhaníka J. Kšici a sboru od Sv. Víta).

Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokním uměním. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny a najdeme je zejména na mostech, ale i dalších místech. Tyto sochy většinou obměňují zpodobení Brokofovo – kněz v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami kolem ní, v ruce držící kříž, případně též palmovou ratolest. Sv. Jan Nepomucký je zemským patronem Čech a Bavorska. Se stovkami kostelů a kaplí zasvěcených sv. Janu Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Program:

15:00 - 15:30

Schwarzenberský palác - expozice Baroko v Čechách - Volná prohlídka soch sv. Jana (M. B. Braun, F. I. Platzer) s krátkými komentáři lektorů NG.

15:30

Shromáždění v místnosti s bozzettem sv. Jana od Matthiase Rauchmillera (přízemí paláce před schodištěm vlevo).

Zamyšlení nad sv. Janem Nepomuckým, o smyslu Janovy oběti, o smyslu víry ve svaté, doprovázené úvodní modlitbou (Ondřej Pávek).

Následuje krátký výklad k bozzettu a jeho vlivu na ikonografii sv. Jana (Pavel Heřmánek).

16:00

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého - Prohlídka kostela od K. I. Dientzenhofera a unikátních fresek od V. V. Reinera z roku 1727 (prof. Mojmír Horyna).

Čtení stěžejních pasáží Balbínovy legendy o sv. Janu z roku 1670 – 71, legenda tvořila součást kanonizační buly z roku 1729 (Pavel Heřmánek).

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Popisu unikátního stříbrného náhrobku sv. Jana v katedrále sv. Víta (Pavel Heřmánek).

Slavnostní provedení v novodobé premiéře:

"Litaniae de Sancto Ioanne Nepomuceno" barokního skladatele Šimona Brixiho (účinkují: Pražští katedrální sólisté, Pražský katedrální sbor a orchestr, dirigent Josef Kšica).

Od 18:00 bude svatojanskou mši celebrovat kardinál Miloslav Vlk. (ap)

Více informací naleznete na stránkách Národní galerie.

12. 05. 2009