Vyhledávání Menu

Svatojánské slavnosti Navalis 2014

Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínají 15. května 2014 od 18.00 hodin svatojánské slavnosti „Navalis 2014“. Následuje svatojanské procesí na Karlův most, od 20.00 hodin slavnost historických lodí a od 21.00 hodin barokní vodní koncert na hladině Vltavy.

Slavnostní mše svatá – Návštěvníky Svatojánských slavností Navalis čeká ve středu 15. května slavnostní mše svatá, kterou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Koncelebrovat budou rovněž významní zahraniční hosté. Mezi jinými dorazí do Prahy řezenský biskup Rudolf Voderholzer, generální vikář eichstättské diecéze Isidor Vollnhals nebo opat rakouského kláštera Geras Michael K. Proházka O.Praem.

Svatojánské procesí – Poté se účastníci za zpěvu litanií ke sv Janu Nepomuckému odeberou kolem 19.00 hodin Svatojánským procesím na Karlův most. Ponese se již tradičně relikviář s ostatky světce. Novinkou bude barokní pozitiv neboli mobilní varhany, na které se cestou bude hrát. Modlitbě u sochy sv. Jana Nepomuckého bude předsedat generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Číst se budou úryvky ze stížnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna papeži Bonifácovi IX. Pouť bude ukončena bohoslužbou od 20.15 hodin v kostele sv. Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí.

Regata historických a dračích lodí – Stejně jako v loňském roce se při příchodu procesí na Karlův most od 20.00 hodin uskuteční slavnostní přehlídka historických a dračích lodí, kterou odstartuje kardinál Dominik Duka. Regata se pojede mezi Mánesovým a Karlovým mostem do míst, kam byl před staletími Nepomucký svržen.

Barokní vodní koncert – Po liturgickém programu bude následovat barokní koncert přímo na hladině řeky. Rekonstrukce původních skladeb Františka Xaver Brixiho přiblíží atmosféru barokní Prahy. Vystoupí soubor Capella Regia Praha, Jiří Stivín, dětský sbor Karolíny Ruppert a komorní soubor Ritolnello. Koncert uvádějí převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek a moderátorka Českého rozhlasu - Radiožurnál Lucie Výborná. V průběhu celého večera bude prostor Vltavského údolí mezi Karlovým a Mánesovým mostem velkolepě osvětlený.

Historie Navalis - V Praze se první hudební vystoupení na lodích konalo 5. května 1627 u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. V následujících desetiletích se vodní hudby konaly pouze při výjimečných událostech, o jejich pravidelné konání se zasloužili až Křižovníci s červeným srdcem, kteří je poprvé uspořádali 15. května 1715. Svatojánské slavnosti Navalis se letos konají již po šesté. Záštitu nad slavnostmi mimo jiné převzali arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, ministr kultury ČR Daniel Herman a předseda České komise pro UNESCO Petr Gazdík.

Letošní ročník akcentuje Jana Nepomuckého také jako patrona odpuštění vin. V duchu odkazu tohoto světce svatojánská sbírka pomůže obnově a zviditelnění poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Skocích. Více na www.navalis.cz.

Ke cti sv. Jana Nepomuckého se konají také další slavnosti. V pátek 16. května od 18.00 hodin se např. koná v malostranském kostele sv. Mikuláše bohoslužba slova s duchovní hudbou „Hle, tvůj kancléř“ – Pocta sv. Janu Nepomuckému v mariánském měsíci máji. Bohoslužba, která se koná v rámci Svatojanských slavností, připomene sv. Jana Nepomuckého, jenž byl mimo jiné kancléřem pražského arcibiskupa. Více na www.stnicholas.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 05. 2014