Vyhledávání Menu

Svatojánské slavnosti Navalis 2016


Jako již každý rok konají se 16. května 2016 oslavy sv. Jana Nepomuckého. Poutní mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po ní vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě.


Zdroj: Youtube kanál Katedrála sv. Víty


Oslavy s třísetletou tradicí mají tento rok velmi bohatý program, který se koná na několika místech Starého města, Malé Strany a Hradčan. Ústředním bodem svatojánských slavností je slavnostní mše svatá, kterou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Ze svatovítské katedrály vychází v 19.15 hodin svatojánské procesí. Jeho účastníci se za zpěvu litanií ke sv Janu Nepomuckému odeberou na Karlův most. Ponese se již tradičně relikviář s ostatky světce. U sochy sv. Jana Nepomuckého bude pronesena modlitba a budou se číst úryvky ze stížnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna papeži Bonifácovi IX. Pouť bude ukončena pobožností od 20.45 hodin v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí.

Stejně jako v loňském roce se při příchodu procesí na Karlův most od 20.30 hodin uskuteční slavnostní přehlídka historických a dračích lodí. Regata se pojede mezi Mánesovým a Karlovým mostem do míst, kam byl před staletími Nepomucký svržen. Poté bude od 21.15 hodin následovat světová premiéra koncertu Kryštofa Marka.

V Praze se první hudební vystoupení na lodích konalo 5. května 1627 u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. V následujících desetiletích se vodní hudby konaly pouze při výjimečných událostech, o jejich pravidelné konání se zasloužili až Křižovníci s červeným srdcem, kteří je poprvé uspořádali 15. května 1715. Více na www.navalis.cz. (www.navalis.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 05. 2016