Vyhledávání Menu

Svatokiliánská pouť na ostrov v Davli

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 29. června 2014 od 10.00 hodin sloužit mši svatou v kapli sv. Kiliána na ostrově v Davli, kde kdysi stál klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově. Městys Davle bude při té příležitosti oceněn titulem „Vorařská obec“.

Městys Davle ve spolupráci se spolkem Vltavan Davle pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka zve na slavnostní předání titulu Vorařská obec u příležitosti svatokiliánské pouti na Ostrově u sv. Kiliána, kde bude v 10.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit mši svatou spolu s místním farářem Pawlem Adamem Debekem.

Celá akce začíná přepravou účastníků na ostrov sv. Kiliána parníkem Vltava od 8.15 do 9.30 hodin. Následuje mše svatá a po ní udělení titulu „Vorařská obec“ od prezidenta Evropské vorařské asociace a požehnání praporu. Odvoz účastníků bude probíhat od 12.15 do 13.15 hodin.

Ostrov u Davle patřil mezi nejstarší české mužské kláštery. Byl založen knížetem Boleslavem II. z rodu Přemyslovců a mnichy benediktinského řádu zřejmě roku 999 nad soutokem Sázavy s Vltavou, na poměrně velkém vltavském ostrově zvaném Ostrov svatého Kiliána. Původní klášter byl s největší pravděpodobností dřevěný. Po požáru kolem roku 1137 začala výstavba nových, tentokrát již kamenných budov. Vznikla románská bazilika se třemi apsidami a dvojvěžové průčelí. Během husitských válek byl klášter vydrancován a zapálen, takže se po roce 1444 propadla chrámová klenba. Poslední komunita mnichů odešla do někdejšího proboštství ke sv. Janu pod Skalou roku 1517 a nadále jednotlivé stavby využívali jen poustevníci. Více na www.obecdavle.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 27. 06. 2014