Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Každoročně jsou organizovány dvě sbírky na bohoslovce - Mikulášská sbírka a Svatopetrská sbírka. V loňském roce bylo při Svatopetrské sbírce vybráno 595 325,- Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů). Z vybrané částky byl poskytnut příspěvek pro studenty v Teologickém konviktu v Olomouci, dar pro Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům na oslavu Vánoc.

V letošním roce se v Arcibiskupském semináři v Praze připravovalo 18 bohoslovců v pěti ročnících, z toho 6 za pražskou arcidiecézi. Pět z nich ovšem nedávno obhájilo svou diplomovou práci a zakončilo studium státní zkouškou. Zároveň se tedy rozloučili s Arcibiskupským seminářem, protože zde ukončili svůj formační pobyt. Také ostatní bohoslovci již opustili Arcibiskupský seminář a odjeli do svých farností, kde přes léto absolvují nejrůznější prázdninové praxe. Více o semináři a životě v něm se lze dočíst na nedávno renovovaných stránkách www.arcs.cuni.cz.

Kněžský seminář má za úkol vychovávat budoucí kněze. Klade se zde důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě UK. Moravští bohoslovci  studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Představenými pražského semináře jsou rektor Mons. ThLic. Artur Matuszek a spirituál P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

O založení kněžských seminářů bylo rozhodnuto po tridentském koncilu. Semináře sloužily k výchově i intelektuální přípravě (také se v nich vyučovalo). U nás arcibiskupský seminář v Praze začal po velkých těžkostech fungovat až roku 1635. Až do roku 1929 bylo jeho sídlem Klementinum. Poté se přestěhoval do budovy v Dejvicích, kterou dal postavit arcibiskup Kordač. Po pádu komunismu, kdy byl seminář přesunut do Litoměřic, seminaristé opět sídlí v Praze. (www.arcs.cuni.cz, Aleš Pištora)

21. 06. 2010