Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatopostní odpoledne na Břevnově

Pásmo postních meditací obohatí zpěvy sboru Notre Dame, který zazpívá sedm kantát z cyklu dánsko-německého barokního skladatele Dietricha Buxtehudeho s názvem „Membra Jesu nostri“. Dílo je známé jako první luterské oratorium. Každá z kantát tohoto cyklu dokončeného v roce 1680 je věnována jedné z částí Kristova těla umučeného na kříži. Buxtehude zde zhudebnil středověkou pašijovou báseň „Slave mundi salutare“ dříve připisovanou Bernardu z Clairvaux, jejímž autorem je ovšem spíše Arnulf z Lovaně.

Postní doba je čtyřicetidenní liturgické období, které začíná Popeleční středou a trvá až do velikonoc. Nejprve ji charakterizovala konečná příprava katechumenů, kteří měli být během velikonoční vigilie pokřtěni. Později, kolem 4. stol., se stává obdobím kajícnosti a obnovy celé církve, se zavedením postu a zdrženlivosti. V liturgii je kající charakter postní doby zdůrazněn fialovou barvou bohoslužebného roucha a vypuštěním Gloria a Aleluja při mši. Koncilní reforma kromě kající povahy postní doby podtrhla důležitost křestního zaměření a vyzývá věřící, aby se bohatě živili Božím slovem a vytrvale se modlili. (Aleš Pištora)

13. 03. 2013