Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatováclavská výstava i přednášky se blíží k závěru

Poslední tři přednášky se nabízejí zájemcům o nejnovější bádání zaměřené na osobnost sv. Václava a na témata s ním spojená. Cyklus, který doprovází výstavu "Svatý Václav – ochránce České země" pořádanou Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií, spěje podobně jako výstava ke svému završení. Výstava totiž bude v prostorách Anežského kláštera otevřena již pouze do 8. března 2009.

Tato výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem sv. Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava – jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. (ap)

 

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ S DATAPROJEKCÍ26.2.


16:30


Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV.


Jan Klípa,
Národní galerie v Praze


3.3. 


16:30 


Svatováclavský kult v hudbě včera, dnes a zítra


Viktor Velek, Universität Wien / Masarykova univerzita v Brně


5.3.


16:30


Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství


Štěpánka Chlumská,
Národní galerie v Praze


Doba trvání: cca 90 minut

Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera

Aktuální informace o doprovodných akcích včetně ceníku:
na webových stránkách Národní galerie a Arcibiskupství pražského

(Změna programu vyhrazena.)

Cena: základní 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč (vstupenka platí na přednášku i výstavu, kterou vzhledem k zavírací době doporučujeme navštívit před výkladem).

Novinka: V den přednášky si nechte v pokladně označit vstupenku a bude vám platit i na další přednášky.
24. 02. 2009