Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatováclavské duchovní zastavení zahájí celé svatováclavské oslavy

Od sochy sv. Václava promluví pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se zamyslí nad osobností a odkazem našeho národního patrona. Pozvání z řad politiků přijal např. první místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a mnoho další osobností veřejného života. Svůj program připravili také skauti z farnosti u kostela sv. Jiljí. Hodinový program doprovodí Pražský katedrální sbor pod vedením Josefa Kšici, ředitele kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Krátce po skončení duchovního zastavení na Václavském náměstí se kolem 19.00 hodin rozeznějí zvony kostelů v celé republice, aby věřící i nevěřící přiměly k zastavení a ke společné modlitbě v okamžiku, kdy bude na poutní místo do Staré Boleslavi převážena relikvie sv. Václava. „Sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech připomínajících svatého Václava, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých,“ vybízí ke společné modlitbě pražský arcibiskup Dominik Duka.

Od 12.00 do 20.00 hodin bude na Václavském náměstí probíhat kulturní program a staročeské trhy. Vystoupí středověcí muzikanti, gotické a středověké taneční skupiny či šermířská skupina. Různé stánky s koláči, perníkem či medovinou nabídnou lidem občerstvení.

Už pátý ročník Svatováclavského duchovního zastavení organizuje Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Městskou částí Praha 1, farností Matky Boží před Týnem a Společností přátel Václavského náměstí, která si klade za cíl Václavské náměstí znovu povýšit na prostor pro setkávání se společenským i duchovním rozměrem. Poprvé se Svatováclavské duchovní zastavení konalo v roce 2006. (Aleš Pištora)

21. 09. 2011