Vyhledávání Menu

Svatováclavské pouti se letos zúčastní kardinál Marx

V letošním roce se oslavy svatého Václava 28. září 2012 ve Staré Boleslavi proplétají s jubileem cyrilometodějským. Významnou bude rovněž přítomnost mnichovského kardinála Reinharda Marxe, který bude od 10.00 hodin s kardinálem Dukou koncelebrovat poutní mši svatou.

Program svatováclavské pouti začíná jako obvykle již 27. září večer. Na Václavském náměstí se od 17.00 hodin koná Svatováclavské duchovní zastavení u sochy sv. Václava.  Hodinu poté, kdy jsou v 18.00 hodin z Pražského hradu do Staré Boleslavi se všemi poctami odváženy ostatky svatého knížete Václava, rozezní se v celé zemi zvony vybízející věřící ke spojení ve společné modlitbě za náš národ. V 19.50 hodin přijíždí relikvie sv. Václava do Boleslavi. Její příjezd bude očekávat pražský arcibiskup spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert a čtení ze svatováclavských legend.

1754


Ústředním bodem celých svatováclavských slavností bude koncelebrovaná mše svatá, která 28. září začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude tentokrát pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Koncelebrovat bude kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovsko-freisingský, spolu s moravskými a českými biskupy. Kardinál Marx, který je současně nedávno v češtině vydané knihy „Kapitál“, bude hovořit o německo-českém smíření. Mše svatá bude vysílána v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu.

Po skončení bohoslužby bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava po celý den až do 16.50 hodin vystavena lebka sv. Václava, kterou budou střežit duchovní a členové Hradní stráže. Město Stará Boleslav očekává jako každý rok kolem 3000 návštěvníků. Mezi nimi to budou také významní představitelé naší země.

Od 12.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. V chrámu Nanebevzetí Panny Marie zazní od 17.00 Chrámový koncert na závěr pouti, účinkuje Komorní orchestr Far Musica a houslista Václav Hudeček. Ve 20.30 hodin vychází Ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj v Houštce odpolední kulturní program zakončí.

Tradice, kterou tak mocně rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena společným úsilím Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána, Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, České biskupské konference a Arcibiskupství pražského v roce 2003. Postupem času se k této tradici poutí ke kořenům křesťanské kultury po staletí formující český národ a českou státnost přidaly také další instituce. Národní svatováclavská pouť se v průběhu desíti ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav u příležitosti Národní svatováclavské pouti papež Benedikt XVI. Více o dopravě a programu na www.svatovaclavskapout.com.

15. 08. 2013