Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatováclavské slavnosti 2008

Mezinárodní hudební festival duchovní hudby „Svatováclavské slavnosti“ se letos bude opět konat ve druhé polovině září tohoto roku. Festival je ohraničen svátkem sv. Ludmily 16. září a svátkem sv. Václava 28. září. Na oba svátky se budou konat již tradiční hudební nešpory a mše svatá. Na svátek sv. Ludmily to bude v bazilice sv. Jiří a o slavnosti sv. Václava ve svatovítské katedrále na pražském Hradě. Zazní hudba se svatováclavskou tematikou z metropolitního archivu pražské katedrály.

Nicméně některé akce letošního festivalu se odehrají již s předstihem. Již v pondělí  15. září bude v Galerii Sedmi pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje zahájena výstava z tvorby s duchovní tematikou významného malíře a grafika Jaroslava Šerých, který v letošním roce oslavil své osmdesátiny.

Prvou vlaštovkou letošního festivalu však byl již v sobotu 6. září výlet do Mělníka, kde v kostele sv. Petra a Pavla zazněla historická duchovní hudba v provedení mladých interpretů souboru Ensemble Accento zaměřeného na historicky poučenou interpretaci.  Druhý výlet bude 20. září za nově opravenými varhanami v Plasích, kde zazní varhanní hudba v podání účastníků mezinárodních varhanních kurzů vedených Jaroslavem Tůmou. O obě tyto akce je veliký zájem a jsou již v tuto chvíli takřka vyprodány.

Tradiční varhanní polední koncerty, které se konají v prvém festivalovém týdnu (15. – 19. září), budou letos probíhat v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí. Interprety budou varhaníci, kteří jsou svojí činností spojeni s tradičními koncerty svatojakubskými, pořádanými Josefem Herclem.

Letošní program festivalu připomíná několik výročí – 330 let od narození Antonia Vivaldiho, jehož duchovní hudba patří u nás k méně známým. Zde se (na zahajovacím koncertě) opět objeví jako interpreti převážně mladí umělci. Dalším výročím je 100 let od narození vynikajících skladatelů – novátorů 20. století Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena, jejichž duchovní tvorba je neobyčejně nabitá hlubokým výrazem. Koncert pořádaný ve spolupráci s Uměleckou besedou v Praze přináší Osudová dramata člověka – jednu z posledních skladeb Miloslava Kabeláče a Quatuor pour la fin du temps (Kvartet pro konec času) Oliviera Messiaena. Obě skladby zazní v provedení vynikajících mladých umělců, z nichž se mnozí výrazně věnují interpretaci soudobé hudby. Další výročí je věnováno nedožitým 80. narozeninám sbormistra a dirigenta Josefa Hercla, který byl neúnavným propagátorem duchovní hudby v dobách totality, kdy tato činnost přinášela mnohá příkoří. Vedle již zmiňovaných poledních varhanních koncertů bude památce Josefa Hercla věnován i závěrečný koncert, na němž zazní Requiem Antonína Dvořáka v provedení především těch umělců, kteří s Josefem Herclem spolupracovali.

Z dalších koncertů festivalu jmenujme varhanní koncert s tematikou „Svatý Václav“ symbolicky hraný na varhany v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech mladým varhaníkem Pavlem Černým, dále pak vystoupení mužského vokálního kvarteta Affetto s hudbou od renesance po současnost, koncert se spirituály vokální formace  VocKap a konečně (opět již tradičně) dva koncerty se svatováclavskou tematikou v provedení Hudby Hradní stráže a Policie ČR s dirigentem Liborem Krmáškem a Pražským smíšeným sborem se sbormistrem Miroslavem Košlerem.

Podrobný program festivalu Svatováclavské slavnosti najdete na stránkách: http://svs.sdh.cz/.

Převzato z www.sdh.cz.

11. 09. 2008