Vyhledávání Menu

Svatováclavské slavnosti 2014: klasika, divadlo, jazz

Gabriela Demeterová, Jiří Stivín, Alfréd strejček, Petr Wagner, Musica Florea, Capella Regia, Ensemble 18+, to jsou jen některá ze jmen účinkujících na zářijových Svatováclavských slavnostech, 23. festivalu duchovního umění. Festival se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky OP.

Od 6. do 30. září probíhá v (nejen) pražských sakrálních prostorách celkem třináct večerních setkání s živými kulturami Evropy i vzdálenějších oblastí. Žánrová rozmanitost se již stává tradicí. Známé české umělce zejména z oblasti staré hudby letos doplní zajímaví zahraniční hosté z Německa a Slovenska. Pražskou část programu zahájí ve čtvrtek 11. září v kostele sv. Vavřince volné sdružení divadelníků v čele s Alfrédem Strejčkem. S hudebním doprovodem Jakuba Pospíšila představí Píseň o Bernadettě.

Festival zahrnuje exkurz za kulturou mimo Prahu, výlet do světa raně barokní improvizace, ukázky prolínání zábavné světské hudby, jakou byla operní árie, nebo operní předehra, do duchovní sféry v hudebním prostředí Prahy počátku 18. století, ale také téma judaismu, které je letos zastoupeno lyrickým pásmem Písní z ticha. Program nabízí dále hudební cestu od chorálu k jazzu, gospelům a spirituálům, či novodobou premiéru klasicistního oratoria Saul J. J. Trautzla, regenschoriho a skladatele kláštera v Oseku.

Festival vyvrcholí 30. září v Anežském klášteře závěrečným koncertem Elementy s hvězdným obsazením, s podtitulem hudební protiklady chaosu a harmonie v dílech J.- F. Rebela, A. Vivaldiho a J. S. Bacha.  Houslových sólových partů se ujala Gabriela Demeterová, vedení komorního orchestru Ensemble 18+ se zhostil kapelník a virtuoz violy da gamba Petr Wagner.

Festival však nezahrnuje jen koncerty, ale i tradiční oslavy církevních svátků s hudebním doprovodem téměř ve formě koncertu na významných místech českých dějin, zejména svátků sv. Ludmily a sv. Václava, od nichž je celá festivalová tradice historicky odvozena.

Díky vhodně zvoleným koprodukcím se mohou návštěvníci těšit na významný podíl akcí se vstupem volným. Barokní zpívané procesí do malebného kláštera v Hájku (již proběhlo), benefiční jazzově-gospelový koncert pro Společnost pro hluchoslepé Lorm, tradiční svatováclavský koncert Hudby hradní stráže a další volně přístupné akce obohatí pražské zářijové dny a večery.

Návštěvníci, kteří si chtějí vychutnat atmosféru nejkrásnějších pražských chrámů a kostelů, si mohou rezervovat pohodlně svá místa na www.svatovaclavske.cz anebo v předprodejní síti Ticketportal. (Blanka Karnetová)

Aleš Pištora 10. 09. 2014