Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatovavřinecká pouť v Prčici

Na závěr poutní mše, při které bude uctěn patron prčického kostela, mučedník sv. Vavřinec, pan kardinál požehná obraz Panny Marie Karlovské. Obraz dříve značně poškozený, byl zrestaurován nákladem středočeského kraje a bude znovu umístěn do místního chrámu. Následně pan kardinál pobeseduje s místními věřícími v kostele.

V průběhu odpoledne ještě pražský arcibiskup navštíví nedalekou obec Monínec, kde je nově rozšířen a otevřen lyžařský a sportovní areál, provozovaný místními farníky manžely Krejčími. Pan kardinál si prohlédne nově zbudovanou konferenční místnost a pohostinské zařízení, kterému na zdi vévodí pro podobné prostory ne zcela obvyklá výbava v podobě kříže s tělem Krista. Dále se sveze novou lanovkou, provozovanou i v letních měsících na vrchol nově otevřené sjezdovky, která prodělala letos v zimě svou první sezónu. Kuriozitou je, že sjezdovka dlouhá 1200 metrů začíná v jihočeském kraji a končí v kraji středočeském. Na jejím vrcholu na znamení zdařilého dokončení své práce umístili provozovatelé areálu zrestaurovaný litinový kříž, který pan kardinál při této příležitosti požehná. Pomodlí se přitom nejen za zdar celého odvážného projektu, který je nejbližším lyžařským střediskem od Prahy, ale také za ochranu všech, kteří se zde budou sportu věnovat. Sportovní areál již na žádost provozovatelů požehnal při jeho otevření 21. prosince 2008  duchovní správce, okrskový vikář pater František Masařík. Nedělní poutní program uzavře v 19:00 koncert manželů Radových v prčickém kostele.

Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Byl žákem sv. Sixta, pozdějšího římského papeže, který po svém zvolení jmenoval Vavřince arcijáhnem římské církve. Ten se tak stal mimo jiné odpovědným za spravování chrámové pokladny a mezi jeho povinnosti patřilo rozdělovat almužnu a další pomoc mezi nejchudší.

Krátce po nástupu Sixta výrazně zesílilo pro následování křesťanů tehdejším císařem Valeriánem. Mezi prvními mučedníky byl také Sixtus II. popravený v roce 258. Římský prefekt tehdy na Vavřinci požadoval vydání chrámového pokladu. Sv. Ambrož jako nejrannější zdroj legendy o sv. Vavřincovi píše, že Vavřinec požádal o tři dny, aby mohl shromáždit majetek chrámu. Všechno bohatství však raději hned rozdal chudým. Třetího dne se dostavil před římského prefekta a ukázal mu to, co považoval za největší bohatství církve, totiž chudé, zmrzačené, slepé a trpící.

Svatý Vavřinec byl dle legendy umučen na železném roštu nad horkým uhlím. Svatovavřinecká legenda se rozšířila již během 4. století. Sv. Vavřinec byl uctíván zejména v Římě, kde patří mezi městské patrony. Dnes však lze památky na sv. Vavřince nalézt ve všech světadílech, jen v Čechách a na Moravě je tomuto světci zasvěceno asi 160 kostelů a kostelíků. Sv. Vavřinec je patronem knihovníků, kuchařů a koželuhů. Jeho svátek slaví církev po celém světě 10. srpna. (tr, ap)

07. 08. 2009