Vyhledávání Menu

Svatovítská katedrála získá nové osvětlení

V těchto dnech finišují práce na modernizaci osvětlení interiéru impozantního prostoru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Nové vnitřní osvětlení katedrály bylo realizováno díky podpoře od Skupiny ČEZ. Veřejnosti bude poprvé představeno během půlnoční mše o Vánocích.

„Jedním ze symbolů Vánoc je světlo. Jsme proto velmi poctěni tím, že jsme mohli podpořit nové osvětlení interiéru chrámu svatého Víta na Pražském hradě,“ říká Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ. Nové vnitřní osvětlení katedrály, které Skupina ČEZ financuje, využívá úsporných LED zdrojů s nízkou spotřebou energie, ale navíc umožní obměnu osvětlení při různorodých akcích, které se v Chrámu sv. Víta konají. „Svatovítská katedrála je symbolem státním, národním i duchovním. Při každé události bude možné opticky zvýraznit jiný prvek této monumentální stavby,“ říká pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Systém bude řízen počítačem, který umožní nastavit jak intenzitu osvětlení, tak i výběr toho, co bude zrovna nasvícené. Svítidla jsou osazována do stejných pozic, jako byla světla původní, je tak možno využít již existujících otvorů na kabely i kotvení světel. Vyhoví se tak požadavku památkové péče omezit na minimum zásahy do původního zdiva katedrály. Nové lampy v interiéru katedrály se poprvé rozzáří dva dny před Vánocemi při slavnostním adventním koncertu. „Vánoce a celý advent jsou svátky radosti, rozjímání a dobrých skutků. Jsme velmi rádi, že jsme součástí těchto oslav a můžeme se těšit ze znovuoživení takto významné památky,“ dodává Beneš.

Modernizace osvětlení je součástí celkové obnovy katedrály s cílem přiblížit ji i lidem, kteří nemusí být nutně věřící. Na instalaci nového osvětlení by měly navázat další modernizační aktivity. V minulosti již byly doplněny chybějící zvony, nedávno se v katedrále objevila nová plastika Jana Koblasy a do budoucna se počítá s novými varhanami, temperováním lavic pro účastníky koncertů i bohoslužeb a dalšími projekty. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 12. 2013