Vyhledávání Menu

Svatovojtěšská medaile pro Jana Kotouse a Naděždu Kavalírovou

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil 27. listopadu 2013 Janu Kotousovi stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za zásluhy o znovuobnovení a rozvoj Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Při oslavách svátku Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha převzala zlatou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství pražského za aktivní odpor proti totalitnímu režimu a zásluhy o demokracii v naší zemi také paní Naděžda Kavalírová, která přednesla svůj projev. Jeho plné znění je k dispozici zde.

Naděžda Kavalírová se narodila 13. listopadu 1923 v Opočně. V době studií medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy byla členkou České strany národně sociální a 25. února 1948 se zúčastnila pochodu studentů na Hrad. Po únorovém převratu vystoupila ze strany na protest proti její kapitulaci před tlakem komunistů. V březnu 1948 byla jako politicky nespolehlivá vyloučena ze všech vysokých škol v Československu. Poté pracovala jako vrchní sestra v Závodním ústavu národního zdraví Jáchymovské doly. V roce 1956 byla zatčena a odsouzena ve vykonstruovaném procesu za údajnou vlastizradu a špionáž. Po podmínečném propuštění v roce 1959 pracovala jako pomocná dělnice a jako úřednice národního výboru a ministerstva práce a sociálních věcí.

Po revoluci se Naděžda Kavalírová ujala vedení Konfederace politických vězňů. Zasloužila se o řešení otázek odškodnění politických vězňů, podílela se na přípravě a formulování legislativních návrhů v této oblasti. Přispěla také k řešení a rozvinutí dokumentačního střediska. V roce 2012 byla zvolena do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V roce 2004 obdržela Svatováclavskou medaili a v roce 2006 Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Jan Kotous se narodil 18. října 1948 v Českých Budějovicích. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení vojenské základní služby pracoval jako podnikový právník v Českých Budějovicích. Od roku 1980 v Praze na ministerstvu práce a sociálních věcí v legislativně právním odboru. V letech 1990 – 1992 působil na ministerstvu kultury. Od roku 1992 vyučuje na Právnické fakultě UK v Praze a publikoval ve svém oboru řadu odborných statí. Od 1. ledna 2012 odešel do důchodu, dále však působí na právnické fakultě UK.

Od roku 1991 až do roku 2011 vedl Jan Kotous kancelář Vyšehradské kapituly. Vyjednal navrácení většiny církevních nemovitostí, které byly za jeho působení na Vyšehradě rekonstruovány, včetně baziliky sv. apoštolů Petra a Pavla. Byl zrestaurován sbírkový fond kapituly, za kterého bylo uspořádáno ve spolupráci s Národním muzeem celkem 14 výstav. V době jeho působení na kapitule byly vydány 4 vědecké sborníky a 4 monografie z dějin Vyšehradu a kapituly, ve kterých publikoval své autorské příspěvky. Jan Kotous je nositelem důstojnického kříže řádu Pro melite Melitensi, který mu byl udělen v roce 1996 za jeho práci pro Maltézský řád. Od roku 2008 mu byla k životnímu jubileu 60 let věku udělena Randova medaile. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 11. 2013