Vyhledávání Menu

Svatovojtěšskou medaili obdrží čtyři významné osobnosti

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí 22. listopadu 2014 po mši svaté ke cti sv. Cecílie, která v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začíná v 18.00 hodin, Svatovojtěšské medaile za neopominutelné dílo spojené s křesťanskými hodnotami čtyřem významným osobnostem.

Prof. Jiřímu Slámovi udělí pražský arcibiskup zlatou Svatovojtěšskou medaili za celoživotní práci a zejména za studie věnované sv. Vojtěchovi, doc. Vratislavu Vaníčkovi udělí zlatou Svatovojtěšskou medaili za jeho práce zabývající se raně středověkými dějinami a zejména za nedávno vydanou knihu o sv. Václavu, dr. Janu Stříbrnému udělí stříbrnou Svatovojtěšskou medaili za celoživotní práci a zejména za zpracování martyrologia české církve a Julianu Golakovi udělí pražský arcibiskup stříbrnou Svatovojtěšskou medaili za rozvoj česko-polských vztahů a zejména za organizaci mnoha kulturních akcí v rámci festivalu Dny křesťanské kultury.

Prof. Jiří Sláma (1934) je archeolog a historik, který se specializuje na archeologii raného středověku, počátky českého státu a propojení archeologických a písemných pramenů. Po studiích archeologie a historie na Filozofické fakultě UK pracoval v Muzeu hl. m. Prahy a v Archeologickém ústavu ČSAV. Od roku 1960 působí na Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty UK, kde je od roku 1998 profesorem.

Doc. Vratislav Vaníček (1947) je historik působící na katedře společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odborně se zabývá především raně a vrcholně středověkými dějinami českých zemí. Po studiu archivnictví a pomocných věd historických na Filosofické fakultě UK pracoval jako odborný redaktor Encyklopedického institutu ČSAV. Od roku 1990 působil jako redaktor a člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost. V roce 1992 nastoupil na katedru společenských věd Fakulty stavební ČVUT, kde působí dodnes.

PhDr. Jan Stříbrný (1950) je historik, který se zaměřuje na tematiku domácího demokratického odboje a postavení církví v letech 1939 – 1945, ale i v dobách komunismu. Po studiu dějepisu a češtiny na Filosofické fakultě UK byl do roku 1990 zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků. Poté pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky. Od roku 1995 působí v České křesťanské akademii.

Julian Golak (1957) je polygraf, teolog, vydavatel, organizátor a politik. Po studiu polygrafie pracoval jako tiskař v grafických závodech ve Vratislavi. V srpnu 1980 se podílel na aktivitách Solidarity a v 80. letech vydával a distribuoval samizdatovou literaturu. Na začátku 90. let založil nakladatelství „Ziemia Kłodzka“, začal organizovat česko-polské Dny křesťanské kultury a vstoupil do komunální politiky.

Svatovojtěšská medaile je udělována pražským arcibiskupem a je určena významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem tohoto ocenění je ak. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha, zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně. Prvním nositelem této medaile je prof. Ludvík Armbruster. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 11. 2014