Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatý otec na Pražském hradě

V Trůnním sále ho očekával prezident republiky Václav Klaus s chotí. Papež se zapsal do Pamětní knihy Pražského hradu a pokračoval v soukromém setkání s prezidentským párem. Ve stejné době se předseda vlády ČR Jan Fischer setkal s kardinálem-státním sekretářem Tarcisiem Bertonem.

Kolem 17 hodiny bylo soukromé setkání prezidenta a Svatého otce zakončeno předáním daru. Svatý otec pak pozdravil předsedu Senátu PČR Přemysla Sobotku, předsedu Poslanecké sněmovny PČR Miloslava Vlčka a předsedu vlády ČR Jana Fischera.

Setkání se zástupci veřejného života zahájil prezident Václav Klaus. V zápětí se přítomní zaposlouchali do Dvořákovy skladby "Te Deum, op. 103" v podání České filharmonie.

Svatý Otec ve svém proslovu připomněl dvacáté výročí pádu totality, při kterém si zvláště mladí lidé znovu kladou otázku po povaze získané svobody. Papež říká, že lidská svoboda souvisí s pravdou a dobrem. Křesťanství by dle jeho názoru mělo hrát rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Připomněl, že v minulosti existovaly i konflikty, které ale skrze křesťanský smysl pro usmíření byly urovnány. A otázal se, zda právě toto není přístup, který současná Evropa potřebuje?

Jako největší službu na cestě pokroku označil odvahu jasně vyřknout pravdu. Povolání Evropy vidí v prosazování dobra, pravdy a krásy ve prospěch jednotlivců i národů. Zdůraznil úkol pomáhat mladým v úsilí o morální ctnosti a život v lásce a dobru tím, že před ně postaví velké ideály.

Lidská svoboda má úzkou souvislost s pravdou a dobrem: Opravdová svoboda předpokládá hledání pravdy – skutečného dobra – a tudíž nachází své naplnění právě v poznávání a konání toho, co je správné a spravedlivé. Pro křesťany je pravda Bůh a dobro Ježíš Kristus. Křesťanská víra by podle papeže stejně jako v minulosti měla i v budoucnosti sehrávat rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Mluvil i o obdobích nedorozumění a pronásledování v dějinách, která ale opět pomohly překonat křesťanské kořeny skrze smysl pro odpuštění, usmíření a spolupráci. Svatý otec položil řečnickou otázku: Není to právě tento duch, který současná Evropa potřebuje?

V závěru své řeči se vrátil k heslu, které se objevuje na vlajce prezidenta republiky: "Nakonec pravda vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená Stvořitelem do srdce každého člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru." Ujistil všechny přítomné, že v modlitbě pamatuje na to, aby jejich služba byla inspirována touto pravdou.

Převzato z www.navstevapapeze.cz a upraveno. Foto: Filip Kotek

26. 09. 2009