Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svatý týden a Velikonoce v pražské katedrále

16. BŘEZNA 2008 – KVĚTNÁ NEDĚLE

 8.00 mše sv.

 9.00 svěcení ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály

 9.30 pontifikální mše sv. – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11.00 mše sv.

17.00 nešpory

20. BŘEZNA 2008 – ZELENÝ ČTVRTEK

9.00 Missa chrismatis – celebruje kardinál Miloslav Vlk, koncelebrují kněží pražské arcidiecéze

18.00 Mše na památku Večeře Páně – celebruje kardinál Miloslav Vlk

21. BŘEZNA 2008 – VELKÝ PÁTEK

8.00 Modlitba se čtením a Ranní chvály (chórová kaple katedrály) – kardinál Miloslav Vlk a členové Metropolitní kapituly

18.00 Památka umučení Páně – celebruje kardinál Miloslav Vlk

22. BŘEZNA 2008 – BÍLÁ SOBOTA

8.00 Modlitba se čtením a Ranní chvály (chórová kaple katedrály) – kardinál Miloslav Vlk a členové Metropolitní kapituly

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

22. BŘEZNA 2008 - VELIKONOČNÍ VIGILIE

20.30 Velikonoční vigilie a křest dospělých – celebruje kardinál Miloslav Vlk

23. BŘEZNA 2008 – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.00 mše sv.

9.30 pontifikální mše sv. – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11.00 mše sv.

17.00 kapitulní nešpory

24. BŘEZNA 2008 – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

8.00 mše sv.

9.30 mše sv.

11.00 mše sv.

10. 03. 2008