Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tisková konference: Svatý Václav - ochránce České země

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovolujemesi Vás pozvat na tiskovou konferenci pořádanou při příležitosti zahájení výstavy

                             SVATÝ VÁCLAV – OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ

 

ve čtvrtek 18. prosince 2008 v 11 hodin

 

ve Slavnostním sále kláštera sv. Anežky České.

     Arcibiskupství pražské připravilo ve spolupráci s Národní galerií v Praze výstavu, která bude pro veřejnost otevřena od 19. prosince 2008 do 8. března 2009 v sakrálních prostorách bývalého kláštera klarisek a minoritů Na Františku (nyní klášter sv. Anežky České).

     Výstava si klade za cíl prezentovat vývoj úcty k nejstaršímu a nejznámějšímu českému světci a knížeti z rodu Přemyslovců v průběhu tisíciletí ve vrcholných památkách malířství, sochařství a uměleckého řemesla. Soubor 116 exponátů zahrnuje i osobní předměty světce, jako je svatováclavská zbroj a meč z klenotnice pražské katedrály či svatováclavský střevíc ze staroboleslavské baziliky sv. Václava. Výstava bude výjimečná rovněž tím, že vedle národních kulturních památek a unikátů, které měli návštěvníci možnost vidět pohromadě jen při velké svatováclavské výstavě v roce 1929, představí řadu nově objevených artefaktů, pro tuto příležitost vědecky zpracovaných a restaurovaných.

Vzhledem k mimořádné hodnotě a významu exponátů, které nebývají běžně vystavovány, budou moci návštěvníci tato díla zhlédnout pouze v průběhu plánovaného trvání výstavy bez možnosti jejího prodloužení.

Výstavu doplňuje řada doprovodných aktivit lektorského oddělení Národní galerie v Praze a Arcibiskupství pražského. U příležitosti výstavy vychází bohatě ilustrovaný katalog (ed. D. Stehlíková, Nakladatelství Lidové noviny).

Své příspěvky na tiskové konferenci přednesou:

Mgr. Ondřej Faktor, PhDr. Tomáš Hladík, Mgr. Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze)

Mons. Karel Herbst SDB, P. Mgr. Vladimír Kelnar (Arcibiskupství pražské),

prof. Jan Royt (Univerzita Karlova v Praze), PhDr. Dana Stehlíková (Národní muzeum, Praha). 

Autorem architektonického řešení výstavy je Ing. arch. Petr Malinský (Ateliér DaM s.r.o.).


Důležitá informace


Na tuto výstavu se nebudou vztahovat pravidelné dny volného vstupu NG (každou první středu v měsíci od 15 do 20 hodin) ani snížené vstupné po 16. hodině.

Prosíme vážené kolegy z řad médií o evidování této návštěvnicky důležité informace.

V den konání tiskové konference bude výstava otevřena pro novináře od 10 do 13 hodin.

Těšíme se na shledanou s Vámi...!

Národní galerie v Praze – Sbírka starého umění / klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

14. 12. 2008