Vyhledávání Menu

Svět kočovného divadla v kostele

Na ochozech barokního chrámu Nejsvětějšího Salvátora se od neděle 27. dubna do neděle 22. června 2014 zabydlel poetický imaginární svět kejklířů, komediantů, loutkařů a cirkusových tanečnic. Výstava má název „Račte vstoupit do světa Matěje Formana a jeho přátel“.

Výstava nepředstavuje jen výtvarnou poetiku Divadla bratří Formanů, vystaveny obdivu jsou i Matějovy půvabné příležitostné skicy z dalekých cest a jeho krásné ilustrace dětských knih. Návštěvníci se také dozvědí, že svět divadla a svět křesťanství si nejsou vůbec tak vzdálené, jak by se na první pohled mohlo zdát. Samotná liturgie v sobě totiž dodnes nese neodmyslitelný divadelní prvek a kostely tvoří specifické „kulisy“ její sakrální atmosféry. Např. oltáře i fresky v barokních kostelech jsou jakoby zkamenělé prostorové výjevy výpravných scén, kde se dramaticky potkává lidská a nebeská sféra.

Neobvyklá salvátorská výstava je určena jak dětem, tak i stříbrovousým badatelům ze sousední knihovny Klementina, ale i všem ostatním akrobatům (nejen duchovního) života. Otevřena bude v květnu i mimo obvyklé časy kolem bohoslužeb, a to v neděli od 15.00 do 17.30 hodin, v úterý – pátek od 14.00 do 17.30 hodin.  Noční prohlídky se budou konat vždy v úterý od 20.00 do 21.30 hodin. V červnu bude výstava přístupná jen kolem pravidelných bohoslužeb kostela. Prohlídku výstavy pro skupiny mimo uvedené časy lze domluvit u pastorační asistentky Jany Pláteníkové: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339. Více http://ctu-uk.cz nebo www.farnostsalvator.cz. (Norbert Schmidt)

Aleš Pištora 30. 04. 2014