Vyhledávání Menu

Světový den nemocných u sv. Karla Boromejského v Praze

Program:

 

10:00  začátek adorace

10:30  možnost přijetí svátosti smíření, svátosti nemocných,

  přímluvná modlitba

15:00  mše svatá

18:00  ukončení výstavu slavnostním požehnáním

18:30  ukončení vysluhování svátostí a přímluvné modlitby

 

U příležitosti Světového dne nemocných Vás zveme, drazí nemocní, ke společné modlitbě za nemocné, Církev a svět.

Po celý den během adorace můžete přistupovat ke svátosti smíření a nemocných. Bude také možno požádat o individuální přímluvnou modlitbu za uzdravení z Vašich konkrétních vnitřních i tělesných neduhů. Vás nemocné, kteří nebudete moci do kostela sv. Karla přijít a spojíte se s námi ze svých domovů, ujišťujeme svou modlitbou a vděčností za Vaše oběti a modlitby. Zveme také Vás, které netrápí žádné choroby. Přijďte se modlit za naše nemocné bratry a sestry, za ty, kterým Ježíš věnoval zvláštní pozornost. I Vy můžete přistoupit ke svátosti smíření a požádat o přímluvnou modlitbu.

 

V kostele bude k dispozici košík, kam můžete vhodit své prosby a jména Vašich drahých nemocných. Na tyto úmysly se pak budeme při adoraci jmenovitě modlit.

 

plakát ke stažení zde 39859

28. 01. 2015