Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Světový den nemocných v Nemocnici Milosrdných sester

Součástí této každoroční události bude také přednáška s diskuzí. Své zamyšlení nad Poselstvím papeže Benedikta XVI. ke XVIII. Světovému dni nemocných 2010 přednese po skončení mše svaté P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha. Jako téma si prezident Arcidiecézní charity vybral úryvek z poselství současného papeže, který říká: „Každý křesťan je volán k tomu, aby, následováním jeho příkladu v různých a stále nových souvislostech, znovu prožíval podobenství o milosrdném Samaritánovi“.

Světový den nemocných podle papeže sice připomíná důležitost pastýřské služby v oblasti zdravotnické péče a na „širokém poli zdraví“, ale současně zpřítomňuje výzvu Ježíše Krista v podobenství o milosrdném Samaritánovi, která není určena pouze zdravotníkům či lékařům. Papež Benedikt XVI. říká: „Těmito slovy se obrací i na nás. Vyzývá nás, abychom se skláněli k tělesným i duchovním ranám mnoha našich bratří a sester, s nimiž se setkáváme na ulicích světa“.

Papež současně připomenul instituce, které jsou zřízeny diecézemi nebo vznikly díky velkorysosti různých řeholních institutů. Jak říká ve své encyklice Deus caritas est: „láska potřebuje také organizaci jakožto předpoklad uspořádané komunitní služby“. Papež také poděkoval lidem, kteří „konají službu u nemocných a trpících“, a v Roce kněží zdůraznil především roli duchovních, kteří jsou „znamením i nástrojem Kristova soucitu…“

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před 151 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie, která, jak v jednom ze svých poselství k tomuto svátku řekl papež Benedikt XVI., „trpí s těmi, kdo prožívají zkoušku, s nimi doufá, je jim útěchou a podporuje je svou mateřskou pomocí.“ (ap)

05. 02. 2010